Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

GAS - behandeling

Inleiding

De inhoud van de behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis staat beschreven in de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Angststoornissen 2003 en de Herziene versie uit 2012  en de voor de huisartsen daarvan afgeleide NHG-Standaard Angststoornissen.  In deze richtlijn zijn de volgende behandelingen opgenomen waarvan uit goed wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit is aangetoond:
• psychotherapeutische interventies: cognitieve gedragstherapie
• farmacotherapie: SSRI’s, SNRI’s, TCA’s, en buspiron, pregabaline en benzodiazepinen

Informatie

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is ondermeer het recht op informatie vastgelegd. De patiënt heeft recht op informatie in begrijpelijke taal, over zijn of haar ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De zorgverlener is verplicht de patiënt deze informatie te verschaffen.

Medicatie

  1. Antidepressiva
    In een dosering die gelijk is aan die bij en depressie zijn de SSRI's, venlafaxine en imipramine effectief. Nadelen van antidepressiva zijn dat het een tijdje duurt voordat effect intreedt (latentietijd) en mogelijk verergering van de angst aan het begin van de behandeling. SSRI's zijn eerste keus.
  2. Benzodiazepinen
    Voor een korte periode kan een benzodiazepine worden gebruikt, in een dosering die gelijk is aan 5-40 mg diazepam.
  3. Pregbaline
    Pregabaline is een alfa-2-delta-anxiolytisch middel dat werkt via de vermindering van de instroom van calcium (doordat het bindt aan calciumkanalen) in de neuronen, waardoor de uitstoot van neurotransmitters, zoals noradrenaline, aspartaat en glutamaat, wordt verminderd. Het is al langer in gebruik ter behandeling van neuropathische pijn en epilepsie. De laatste jaren is het ook onderzocht en effectief gebleken bij GAS. en bij comorbide depressieve symptomen. De gebruikte doseringen bij GAS zijn 200 tot maximaal 600 mg per dag, i.v.m. een korte halfwaardetijd (gemiddeld 6.3 uur) is een tweemaal daagse dosering nodig. .De meest frequent gerapporteerde bijwerkingen zijn duizeligheid en sedatie, vooral in doseringen boven 200 mg. Pregabaline is even effectief als benzodiazepinen en venlafaxine; er is nog onvoldoende onderzoek versus SSRI's. Na staken van pregabaline in zijn (nog) geen onttrekkingsverschijnselen gerappporteerd. Pregbaline versterkt het effect van alcohol.

 

Online therapie

Er bestaan tegenwoordig uitstekende online programma's die kunnen helpen bij de behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis.
Klik hier voor een online behandeling gegeneraliseerde angststoornis.

Richtlijnen

Klik hier voor de MDR angststoornissen

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›