Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Angststoornissen - screening

Short Mood Scale (Goldberg et al 1988)
Korte vragenlijst omvat angst en depressie, geschikt voor screening in huisartspraktijk. Start met 4 vragen over angst; bij 2 postieve antwoorden gaat men door naar 5 vervolgvragen. Een totaalscore boven 5 wijst meestal op een angststoornis. Er zijn tevens 4 startvragen over depressie. Bij een positief antwoord op een of meer gaat men door naar 5 vervolgvragen. Een totaalscore van 3 of meer wijst doorgaans op een depressie.

INSTEL-screen (Tiemens et al. 1995).
Op basis van Short Mood Scale is een verbeterde screening ontwikkeld voor depressie en gegeneraliseerde angst in de eerste lijn, Eerst wordt met 2 vragen gescreend op psychisch onwelbevinden, vervolgens op depressie, en daarna op angst. Het gemiddeld aantal te stellen vragen is bij gelijke voorspellingskracht minder dan de helft van het aantal bij de Goldberg-lijst.

Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL, Terluin 1998)
Vragenlijst bedoeld voor de eerste lijn waarmee de dimensies depressie, angst, distress en somatisatie gemeten worden. De bedoeling is om angststoornissen en depressie te kunnen onderscheiden van de typische eerstelijnsdiagnose "overspanning" of "surmenage". De Angst-schaal meet irrationele en diffuse angsten en vermijdingsgedrag. Er worden 2 afkappunten gehanteerd, een laag afkappunt om angststoornissen uit te sluiten en een hoog afkappunt om angststoornissen aan te tonen. De Distressschaal meet de aspecifieke „spanning‟ als uiting van de moeite om psychosociaal te blijven functioneren. Angststoornissen gaan altijd gepaard met distress; een lage Distressscore sluit angst-stoornissen praktisch uit. De Distressscore is een goede ernstmaat voor psychische stoornissen van verschillende aard.

Bron
MDR Angststoornissen 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›