Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Diverse alternatieve therapieën

Diverse alternatieve therapieën

 • Autogene training (AT)
 • Bach
 • Biodanza
 • Kinesiologie
 • Mesologie
 • Neuro Emotionele Integratie (NEI)
 • Reiki
 • Shiatsu
 • Simontontherapie
 • Tibetaanse klankschalen
 • Touch for Health
 • Voetreflexologie

 

Autogene training

Autogene (Grieks: auto = zelf en geno = ontstaan) Training betekent: iets uit jezelf doen ontstaan. M.a.w.: jezelf trainen of oefenen om een verandering tot stand te brengen. De grondlegger van autogene training is de Berlijnse neuropsycholoog J.H. Schultz (1884 – 1970) die tussen 1908 en 1912 de methode ontwikkelde tot zijn huidige vorm. Schultz ontdekte dat mensen in een ontspannen houding beter geconcentreerd leerden en opdrachten accepteerden. Hij bedacht een methode (later geperfectioneerd door dr. W. Luthe) om zo goed mogelijk zelf te ontspannen. Hij ontdekte dat des te minder men deed tijdens de oefening, des te dieper de ontspanning werd. Bij AT worden mentale oefeningen gebruikt om te leren te concentreren op natuurlijke lichamelijke gevoelens zoals zwaarte en warmte in diverse lichaamsdelen. Het doel is om in een staat te geraken van diepe ontspanning. De aandacht wordt eerst gericht op de ledematen, vervolgens op het hart en de bloedsomloop, de ademhaling en het zenuwstelsel. Autogene training wordt veel gebruikt bij lichamelijke klachten en bij revalidatie na een zware (hart)operatie of een ongeval. Het wordt ook gebruikt ter bestrijding van lichamelijke klachten veroorzaakt door te veel psychische druk of door het verkeerd omgaan met die druk, zoals: nek- en schouderpijnen, rug- en maagklachten, hyperventilatie, slapeloosheid, te hoge bloeddruk.

Bach remedie

Bach remedie, ook wel bloementherapie, is gebaseerd op de ideeën van de Engelse arts Edward Bach (1896-1936), die ziekte zag als een verstoorde harmonie en een verstoring van innerlijke rust, door (negatieve) gemoedstoestanden. Deze negatieve gemoedstoestanden verdeelde hij in zeven groepen: angst, onzekerheid, onverschilligheid, eenzaamheid, beïnvloedbaarheid, wanhoop en overbezorgdheid. Hij ontwikkelde 38 Bachbloesems of Bach remedies op basis van essences van bloemen, die bij evenveel gemoedstoestanden passen. De Bach remedies zijn absoluut goedaardig, zonder bijwerkingen en kunnen zonder enig probleem samen met andere medicijnen genomen worden. De remedies worden niet dus voorgeschreven tegen een specifieke klacht, maar passend bij een specifieke gemoedstoestand. Het motto van Bach past bij het oude gezegde dat er geen ziekten zijn, maar alleen zieke mensen. Als vrede en harmonie terugkeren in de geest, dan keren gezondheid en kracht terug in het lichaam.

Biodanza

Biodanza is rond 1960 is Chili ontwikkeld door psycholoog en medisch antropoloog Rolando Toro Araneda, vanuit de biologie en de menswetenschappen. Er wordt naar verwezen als "de poëzie van menselijke ontmoeting, gebaseerd op de sociologie van welzijn en geluk".
Biodanza betekent letterlijk dans van het leven en is een systeem voor menselijke integratie, gezondheid en persoonlijke groei. De dansen en oefeningen leren je dat je intens kunt genieten van elk moment in je leven door vijf lijnen: vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie. Door het vertalen van emoties in bewegingen voel je je fit en ervaar je verlangen en plezier in het leven. Ook wordt je aangemoedigd je creatieve vermogens aan te spreken, gevoelens van liefde en respect te uiten en te beseffen dat je niet alleen in het leven staat.
Al na een workshop zijn voor de meeste deelnemers duidelijke effecten merkbaar. Soms zelfs blijvend. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, durven meer te genieten van het leven en hebben meer energie.
Klik hier voor meer informatie

Kinesiologie

Kinesiologie (leer der spierbewegingen) is een verzamelnaam voor alle richtingen, die met spiertesten werken. George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor, ontwikkelde een systeem dat Toegepaste Kinesiologie genoemd werd. De Toegepaste Kinesiologie richt zich op de samenwerking tussen de spieren en de energievoorziening van ons lichaam door een combinatie van acupunctuur en (orthomoleculaire) voedingsleer. Dr. John Thie vereenvoudigde de Toegepaste Kinesiologie tot een methode die door iedereen geleerd kan worden en noemde het Touch for Health.
Hierna zijn er steeds meer richtingen bijgekomen, te weten:
• Wellness Kinesiologie ( Stress Release, Energiecentra, Biokinetische oefeningen)
• Edukinesiologie: Woordblind, Leefblind, Braingym
• Neurologische Organisatie Techniek (NOT)
• Three in One concepts Toegepaste kinesiologie en Touch for Health gaan beide uit van de gedachte dat bepaalde spieren relaties hebben met bepaalde organen en bepaalde meridianen. Verbetering van de functie van spieren herstelt de energiedoorstroming in de bijbehorende meridianen en dit zorgt ervoor dat klachten in het bijbehorende orgaan worden opgeheven. Iedere richting werkt met spiertesten, zachte manuele weerstandsoefeningen, waarbij het de bedoeling is dat men de arm of het been in een bepaalde positie houdt. De manier waarop een spier onder lichte druk reageert, vertelt iets over hoe het corresponderende deel van het lichaam functioneert. Wanneer de spiertest sterk is wanneer iets ons geen extra energie kost, en zwak wanneer iets ons wel energie kost. Dat "iets" kan voeding zijn, een bepaalde gedachte of bijvoorbeeld een bepaalde beweging. Wanneer een spiertest zwak is, kunnen we deze weer sterk krijgen door diverse correctiemethodes. Het lichaam wordt beter belastbaar, hetgeen we merken aan meer vitaliteit, energie, optimisme en toegenomen stressbestendigheid.
Klik hier voor meer informatie over de beroepsvereniging

Mesologie

De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Het contact wordt gevormd door voedsel, lucht en zenuwstelsel. Reactie op dit contact vindt plaats in het bindweefsel (mesoderm) en manifesteert zich als symptomen. De reacties worden meetbaar gemaakt door middel van de Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD), die bepaalde punten in de huid meet. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of orgaandeel. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Zo is het mogelijk de oorzaak van de klacht op te sporen. Voor de therapie wordt gebruik gemaakt van; homeopathische middelen, orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen, mineralen), fytotherapie (kruidengeneeskunde) en voedingsadviezen.
Klik hier voor meer informatie over de beroepsvereniging

Neuro Emotionele Integratie (NEI)

NEI is ontwikkeld door Roy Martina, arts voor Integrale Geneeswijzen. NEI richt zich op de oorzaak en motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen. Zolang bewuste en onbewuste niet overeenstemmen (niet congruent zijn) kost dat energie. Via een simpele spiertest in combinatie met het licht aanraken van orgaanpunten op meridianen wordt gezocht naar niet goed verwerkte, blokkerende emoties. Door middel van het stellen van specifieke vragen wordt teruggegaan naar het ontstaan van die (negatieve) emotie, hetgeen leidt tot bewustwording van het feit waarom we onszelf saboteren. Eenmaal opgespoord kunnen ze via een al even simpele methode alsnog worden geïntegreerd en losgelaten. Diep zuchten, uitademen, speelt daarbij een belangrijke rol. De sessies zijn maar zelden emotioneel, aangezien de gebeurtenis die de oorzaak is van de negatieve emoties niet wordt herbeleefd.

Reiki

Reiki (Japans: rei = universele, ki = levensenergie) werd reeds meer dan 2500 jaar geleden toegepast, ging verloren en rond 1900 herontdekt door de Japanner Mikao Usui. Het is een methode waarbij genezende levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid door middel van de handen. Van nature is iedereen in staat via zijn handen deze levensenergie te geven aan iemand die ziek is of zich emotioneel niet goed voelt. Bij de meeste mensen gaat deze gave verloren, Reiki herstelt deze gave. Reiki bevordert tevens de natuurlijke zelfgenezing, herstel harmonie van lichaam en geest, heft blokkades op en bevordert volledige ontspanning.
Voor meer informatie:
Reiki Alliance
Reiki Ryoho Foundation

Shiatsu

Shiatsu (letterlijk vingerdruk) is een manuele massage waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere de ballen van de vingers en duimen, de duim- en pinkmuis en de voeten. Er wordt gedrukt en gewreven op de acupunctuurpunten en meridianen (energiebanen).
Door druk uit te oefenen met vingers of handpalm wordt de Qi, een begrip dat hier in het Westen meestal omschreven wordt als vitale energie of levenskracht, beïnvloed. Hiermee kan bijvoorbeeld een herstelproces in gang worden gezet.
Shiatsu is in de zesde eeuw geïntroduceerd in Japan en stamt af van een oude Chinese massagevorm de Anma. In Japan is Shiatsu een regulier onderdeel van de gezondheidszorg, zoals bij ons de fysiotherapie.
Voor meer informatie:
Vereniging voor IOKAI Shiatsu (VIS)

Simontontherapie

Simontontherapie, ontwikkeld door dr. Simonton, is een vorm van begeleiding en steun aan patiënten met een chronische of levensbedreigende ziekte. Simontontherapie maakt onder andere gebruik van imaginatie en ademhalingstechnieken. Het uitgangspunt is dat hoe men zich voelt, denkt en omgaat met zichzelf en anderen het lichamelijk welbevinden beïnvloedt en kan leiden tot een innerlijke kracht, die een gunstige invloed heeft op het ziekteproces. Voor deze categorie patiënten is heel belangrijk is om het gevoel te hebben zelf invloed op de situatie te kunnen uitoefenen. Door contact te maken met de pijn en ziekte in zichzelf kan de patiënt inzichten krijgen, waardoor pijn kan verminderen en ziekte draaglijk wordt.

Tibetaanse klankschalen

De Tibetaanse schalen werken specifiek in op de opgeloste metalen in ons lichaamsvocht. Het menselijk lichaam bestaat voor meer dan 70 % uit water. De in ons lichaamsvocht opgeslagen metalen en het water in ons lichaam gaan op een harmonische manier meetrillen met de lang aanhoudende tonen van de klankschalen. De klanken van de klankschalen maken los, ordenen en harmoniseren. Vandaar ook het ontspannen gevoel tijdens en na een klankschaal-healing. De monniken konden door op een bepaalde klank te mediteren zichzelf in trance brengen. Ze leerden ook alle tonen onderscheiden die vervat zijn in een klankkleur. Deze tonen hebben weer verbinding met de chakra's. De metalen die in de schalen zijn verwerkt hebben weer verbinding met planeten en de planeten hebben weer invloed op ons karakter. Het is onbekend is of de Tibetaanse monniken klankschalen gebruikten om muziek te maken, of voor meditatie, of als kommetjes in de tempel om voedsel en drank aan de goden offerden. De manier van maken is al zeer oud, in de ruines van een oud klooster in de Himalaya werden twee klankschalen ontdekt van circa 2000 jaar voor Christus.

Touch for Health

Touch for Health is een vorm van kinesiologie. Het uitgangspunt is dat bepaalde spieren relaties hebben met bepaalde organen en bepaalde meridianen. Door ons lichaam stroomt energie door de daarvoor bestemde meridianen. Bij Touch for Health worden spieren getest door ze in een bepaalde stand te zetten en er licht op te drukken. De manier waarop een spier onder lichte druk reageert maakt duidelijk of de energie op de juiste manier door het lichaam stroomt. Als de spier zwak is, hetgeen inhoudt dat de spier tijdens de test trillerig is en niet in positie kan blijven, betekent dit dat het bijbehorende energiesysteem moet worden gecorrigeerd.
Door massage of alleen maar aanraking van bepaalde punten op het lichaam zullen deze systemen positief beïnvloed worden: de blokkade wordt opgeheven doordat een zwakke spier een versterkende impuls krijgt. De versterkte spier geeft weer verlichting op het orgaan en dit heeft tenslotte een positieve werking op de psyche.
Touch for Health wordt door veel therapeuten ook gebruikt om allergieën en deficiënties (tekorten) te testen. Als een spier bij het testen sterker wordt door de patiënt in aanraking te brengen met bepaalde voedingsstoffen, gaat men ervan uit dat de patiënt een tekort heeft aan deze stoffen. Andersom, als een spier bij het testen zwakker wordt bij aanraking van bepaalde voedingsstoffen, is de patiënt allergisch voor die stoffen.

Voetreflexologie

Voetreflexologie (ook wel voetreflextherapie of voetreflexzonetherapie) bestaat al meer dan 5000 jaar en werd, voor zover wij weten, al beoefend door Egyptenaren, Chinezen en Inca's. Alle organen, botten zenuwen en weefsels in het lichaam hebben een reflexgebied (zone) of reflexpunt op de voeten. Een verstoord evenwicht van het lichaam weerspiegelt zich in de voeten door het ontstaan van prikkels, pijn, jeuk, transpiratie of kleurverschil. Door massage en druk van die plekken wordt er een reactie in de corresponderende organen opgewekt, verdwijnt de pijn in de voet en het van nature in aanwezige zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd.

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›