Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Psychofarmaca - operaties

Inleiding

Sommige psychofarmaca kunnen een risico opleveren op complicaties als ze gebruikt worden in combinatie met middelen die gebruikt worden voor een operatie (anaesthetica). Hieronder staan enkele aanbevelingen.

Antipsychotica

Het advies in de literatuur adviseert is om de oude antipsychotica te continueren, wel wordt aanbevolen preoperatief een ECG te maken om een verlengde QTc-tijd uit te sluiten aangezien deze medicijnen tot veranderingen van het ECG kunnen leiden. Er zijn onvoldoende wetenschappelijke gegevens om tot een weloverwogen advies te komen voor het gebruik van de nieuwe antipsychotica voorafgaande aan een operatie. Staken van clozapine kan leiden tot erstige psychiatrische symptomatologie, maar continueren van het middel kan weer leiden tot interacties met anaesthetica en een toename van de spiegel van clozapine (m.n. doordat clozapine een substraat is van CYPIA2).

Lithium

Tijdens de operatie kunnen er veranderingen in natrium- en kaliumhuishouding waardoor de kans op een lithiumintoxicatie toeneemt. Het advies is om het gebruik van lithium 72 uur voor de ingreep te staken. 

Antidepressiva

Klassieke antidepressiva hebben een direct effect op het hart en op de bloeddruk. Het advies is om in de loop van de twee weken voorafgaand aan de ingreep de medicijnen af te bouwen. Het risico van het gebruik van SSRI's is beperkt, het zijn vooral geneesmiddeleninteracties en het advies is indien mogelijk deze medicijnen niet te stoppen.

Irreversibele MAO-remmer

Risico's zijn een serotonerg syndroom en hemodynamische instabiliteit als gevolg van een interactie tussen MAO-remmer en vasoactieve medicatie. Staken van deze middelen dient i.o.m de behandelend psychiater te geschieden.

 

Bron
Huyse, F.J., Touw, D.J., Strack van Schijndel, R.J.M., Lange, J.J. de, Slaets

Maatregelen bij patiënten die psychofarmaca gebruiken en een electieve operatie moeten ondergaan
Psyfar 2007, 4 10-14

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›