Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Methylfenidaat - bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%)

 • hoofdpijn
 • moeite met inslapen, slapeloosheid en rusteloosheid 
 • nervositeitVaak (1-10%)

 • bovenste luchtweginfectie, hoesten, keelpijn 
 • verminderde eetlust
 • groeiachterstand bij langdurig gebruik door kinderen
 • agressie, agitatie, angst, depressie, emotionele labiliteit
 • bewegingsstoornissen, tics, kauwende bewegingen en tandenknarsen
 • stemmingswisselingen
 • duizeligheid
 • tics
 • hyperactiviteit
 • slaperigheid
 • verhoogde bloeddruk en hartfrequentie, aritmie, versnelde hartslag
 • maagdarmklachten: buikpijn, misselijk, braken (vooral in het begin van de behandeling)
 • droge mond
 • overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk of gewrichtspijn)


Soms (0.1-1%)

 • ernstige overgevoeligheidsreacties
 • psychose, hallucinaties
 • suicidaliteit
 • verergeren bestaande tics zoals Gilles de la Tourette
 • tremor
 • wazig zien, droge ogen en pupilverwijding
 • pijn op de borst
 • benauwdheid
 • obstipatie
 • spier- of gewrichtspijn

   

Zelden (0.1-1%)

 • (hypo)manie 
 • libidostoornis
 • verwardheid
 • angina pectoris
 • visusstoornissen
 • borstvorming bij mannen
 • transpireren
 • menstruatiestoornissen

 

Hart- en bloedvaten

Onderzoekers concluderen in een overzichtsartikel dat behandeling met stimulantia samengaat met een verhoging van de polsfrequentie van 5 slagen per minuut bij kinderen van 7-9 jaar. Na tien jaar behandeling bestond die verhoging nog steeds. Er was geen verhoging van de bloeddruk en geen toename van cardiovasculaire complicaties. Patiënten met bestaande cardiovasculaire risicofactoren waren uitgesloten van het onderzoek. Uit een groot inderzoek in Zuid-Korea kwam naar voren dat er een signifant verhoogd risico is voor hartritmestoornissen (vooral direct na de start van methylfenidaat) en bij kinderen met een aangeboren hartafwijking een verhoofd riso op een myocardinfarct. (Shin, 2016).

Literatuur

 • Schelleman H, Bilker WB, Kimmel SE, Daniel GW, Newcomb C, Guevara JP, et al. 
 • Methylphenidate and risk of serious cardiovascular events in adults 
 • The American journal of psychiatry. 2012;169(2):178-85. Epub 2012/02/1
 • Shin JY, Roughead EE, Park BJ. Pratt NL
  CCBYNC Open accessResearch

  Cardiovascular safety of methylphenidate among children and young people with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): nationwide self controlled case series study
  BMJ 2016;353:i2550Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›