Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Archief

Autonomie versterken helpt angststoornissen te verminderen

Therapie die gericht is op het versterken van autonomie - het vermogen om je eigen behoeften, wensen en meningen te voelen, te uiten, en af te stemmen met de mensen om je heen - blijkt ongeveer even effectief als CGT als het gaat om verminderen van angst.

Social media campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Op 18 oktober start online preventiecampagne gestart om de aandacht te vestigen op huiselijk geweld tegen kinderen en jongeren.

Drug-Induced Stuttering: Occurrence and Possible Pathways

Er zijn veel soorten geneesmiddelen die de bijwerking stotteren of terugkeren van stotteren kunnen geven.

Verplichte anticonceptie nu wettelijk mogelijk

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) maakt het mogelijk anticonceptie op te leggen aan vrouwen met psychiatrische problemen.

Bij Amersfoortse GGZ-instelling Dokter Bosman verdween vijf miljoen

GGZ-instelling Dokter Bosman keerde in twee jaar tijd 5 miljoen euro uit aan haar oprichter en oud-bestuurder, psychiater Michiel Bosman

De paarse krokodil in de jeugdzorg

Waarom lukt het maar niet om de bureaucratie in de jeugdzorg aan te pakken? Ook Rita Verdonk, die drie jaar geleden door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is aangesteld als speciaal adviseur (Ont)regel de zorg, heeft hier niets aan kunnen veranderen.

Grote financiële gevolgen nieuw Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten

n de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden. Door deze wijziging in de betaling krijgen jaarlijks 98.000 cliënten te maken met hogere zorglasten.

Gemeenten verbreken contract met Compass GGZ

Zeven Gelderse gemeenten verbreken hun contract met Compass; het jeugdzorgbedrijf bleek niet betrouwbaar en bestuurder Koos Föllings behandelde cliënten zonder opleiding, titel of Verklaring Omtrent Gedrag.

Imke Gilsing werd tegen haar zin gedwongen opgenomen

Podcast over gedwongen opname.

Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950

In dit overzichtsartikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het zelfdodingscijfer in de afgelopen decennia naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio en meest voorkomende pleegwijze.

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›