Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Archief

paroxetine bij kinderen

Uit een heranalyse van een eerder onderzoek naar paroxetine (behorend tot de groep SSRI’s), blijkt dat de effectiviteit eerder onjuist als positief werd beoordeeld. Ook bleek het aantal jongeren dat een zelfmoordpoging heeft gedaan hoger in de groep die Paroxetine kreeg.

Omega-3 Treatment Shows Long-term Psychosis Prevention

Adolescents and young adults considered to be at high risk for psychosis show significant reductions in progression to psychotic disorder 7 years after a brief, 12-week intervention of omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) compared with a group receiving placebo, a new study shows

Misofonie

Misofonie betekent letterlijk 'haat van geluid.' Mensen met misofonie ervaren extreme walging, afschuw, haat of woede bij bepaalde 'normale' geluiden. Vaak zijn dit geluiden die door mensen worden gemaakt, zoals adem- of eetgeluiden.

Ontstekingsremmers werkzaam bij depressie?

Er is in toenemende mate depressie en de activiteit van het immuunsysteem. Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met depressie sprake is van een verhoogde ontstekingsactiviteit

Vitamin B and cognition

Two-year folic acid and vitamin B12 supplementation did not beneficially affect performance on 4 cognitive domains in elderly people with elevated Hcy levels. It may slightly slow the rate of decline of global cognition, but the reported small difference may be attributable to chance.

Geldt beroepsgeheim ook voor minderjarige client?

Op alle ggz-professionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld, maar geldt dat ook voor de minderjarige cliënt?

Ontwikkelingen rond Wet Verplichte GGZ

De Wet BOPZ wordt over enige tijd vervangen door de Wet Verplichte GGZ. De tweede nota van wijziging van de wet wordt na het zomerreces aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Antidepressiva en duiken, wel of niet doen?

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde ontraadt het duiken met antidepressiva, maar in individuele gevallen kan van dat advies, mits gemotiveerd, afgeweken worden.

EPD & DIS

Kosten van dit soort mega ICT projecten annex Betuwelijnen van de zorg rijzen de pan uit.

Stoppen of doorgaan met medicatie na eerste psychose?

Antipsychotica zijn in bijna alle gevallen van een acute psychose geïndiceerd. Aanbevolen wordt om snel met medicatie te beginnen, aangezien uitstel het herstel kan verhinderen of vertragen en het risico van suïcide(pogingen) en ander gevaarlijk gedrag kan vergroten. Maar wat te doen na het herstel van een eerste psychose?

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›