Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Archief

De paarse krokodil in de jeugdzorg

Waarom lukt het maar niet om de bureaucratie in de jeugdzorg aan te pakken? Ook Rita Verdonk, die drie jaar geleden door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is aangesteld als speciaal adviseur (Ont)regel de zorg, heeft hier niets aan kunnen veranderen.

Grote financiële gevolgen nieuw Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten

n de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden. Door deze wijziging in de betaling krijgen jaarlijks 98.000 cliënten te maken met hogere zorglasten.

Gemeenten verbreken contract met Compass GGZ

Zeven Gelderse gemeenten verbreken hun contract met Compass; het jeugdzorgbedrijf bleek niet betrouwbaar en bestuurder Koos Föllings behandelde cliënten zonder opleiding, titel of Verklaring Omtrent Gedrag.

Imke Gilsing werd tegen haar zin gedwongen opgenomen

Podcast over gedwongen opname.

Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950

In dit overzichtsartikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het zelfdodingscijfer in de afgelopen decennia naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio en meest voorkomende pleegwijze.

Zorgbestuurder Peter Bennemeer begon zelf met het schrappen van ‘onzinzorg’

Ziekenhuisbestuurder Peter Bennemeer hief medische maatschappen op, ontsloeg de helft van zijn managers, schrapte ‘onzinzorg’ en pleit nu voor marktwerking 2.0 in de ziekenhuizen.

Een beeld uit klachten, meldingen en crisissituaties over dwang in de zorg

De inspectie krijgt verschillende soorten informatie over het toepassen van dwang in de zorg. Onder andere uitspraken van klachtencommissies en rechters, cijfers over inbewaringstellingen en crisismaatregelen door burgemeesters, meldingen van zorgverleners, vertrouwenspersonen en gemeenten

Een à twee alcohol drankjes per dag geassocieerd verhoogd risico op atriumfibrilleren

Een analyse van gegevens van meer dan 100.000 Europese volwassenen die vrij waren van atriumfibrilleren, toont aan dat een drankje per dag het risico op het ontwikkelen van atriumfibrilleren met 16% verhoogt.

Montelukast oorzaak ernstige psychiatrische nevenwerkingen

Montelukast kan slaapstoornissen, agressie, nachtmerries, depressiviteit tot zelfs zelfmoordgedachten veroorzaken.

Je zintuigen overbelast

Stel je voor dat elk detail dat je ziet, hoort, of ruikt tegelijkertijd gedachten losmaakt. Van elk kleine tekstje op een verpakking tot grote schreeuwende reclames, van gefluister dichtbij tot het verkeer in de verte… Het is simpelweg te veel om tegelijk te kunnen ervaren. Dit heet “zintuiglijke overbelasting”.

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›