Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Archief

The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence

De serotoninehypothese van depressie is nog steeds invloedrijk. Doel van dit onderzoek was om in een systematische review te onderzoeken of depressie geassocieerd is met een verlaagde serotonineconcentratie of -activiteit.

Aanzienlijk lagere straf voor Keith Bakker in hoger beroep

Strafrecht nieuws: Aanzienlijk lagere straf voor Keith Bakker in hoger beroep - KVA advocaten

Prolonged grief disorder

In de laatste tekstrevisie van de DSM staat weer een nieuwe stoornis de langdurige, traumatische rouw ("prolonged grief disorder").

Sommige studenten kunnen niet meer studeren zonder ADHD-medicatie

Bijna één op de twintig studenten gebruikte het afgelopen jaar ADHD-medicatie zonder recept van een arts.

Pro-anorexia websites blijken bron van kindermisbruik

Uit onderzoek van het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel (CKM) en GGZ Rivierduinen blijkt dat op Pro-anorexia websites een groot aantal malafide ‘afvalcoaches’ actief zijn.

Informatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy n- NZa

Alle zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg leveren gegevens over de verrichte zorg aan de NZa, eventueel via een derde partij. De gegevens gebruikt de NZa onder andere voor het verbeteren van de zorgprestaties.

Methylfenidaat voorschriften aan kinderen in Frankrijk tussen 2010 en 2019

La prescription de méthylphénidate chez l’enfant et l’adolescent en France : caractéristiques et évolution entre 2010 et 2019

Geen hoeveelheid alcohol veilig voor het hart

Volgens de World Heart Federation (WHF) is er overduidelijk bewijs dat alcoholconsumptie, ongeacht de hoeveelheid, sowieso schadelijk is voor de gezondheid. Zelfs kleine hoeveelheden alcohol blijken het risico op hart- en vaatziekten te verhogen.

Cannabis kan zware metalen bevatten

Sommige cannabissoorten worden gebruikt voor fytoremediatie vanwege hun unieke fysieke kenmerken, maar dit vermogen om giftige metalen op te nemen is ook gevaarlijk.

60.000 psychiatrische patiënten in de kou?

Ruim 230 zelfstandig gevestigde psychiaters hebben zich verenigd in een actiegroep met de naam ZGPaanZet. Zij sturen vandaag bijgaande een brandbrief naar demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Paul Blokhuis, en naar de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tegelijk vragen zij aan alle patiënten, hun naasten, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters om de petitie ‘Passend aanbod moet blijven’ te ondertekenen.

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›