Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Archief

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 wordt de herziene KNMG-meldcode kindermishandeling van kracht. De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vernieuwd

Per 1 januari 2019 wordt de herziene KNMG-meldcode kindermishandeling van kracht. De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten.

Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’

Aanbevelingen van multidisciplinaire werkgroep voor de manier van afbouwen van antidepressiva.

Zware drinkers lopen groot risico op vasculaire dementie en ziekte van Alzheimer.

Heavy drinkers are putting themselves at risk of dementia, according to the largest study of its kind ever conducted.

Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis

Definitieve versie van de Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychiatrische stoornis. De richtlijn beschrijft een actuele, zorgvuldige en bruikbare procedure die nauwgezet wordt doorlopen bij een verzoek om levensbeëindiging.

Alcoholgebruik is een belangrijke risicofactor voor de wereldwijde ziektelast.

Alcoholgebruik is wereldwijd verantwoordelijk voor 2,8 miljoen sterfgevallen per jaar.

Mijn zusje kon niet genezen

"Mijn zusje kon niet genezen." Woorden van een geëmotioneerde koningin Máxima in reactie op de zelfmoord van haar zus.

Brexanolone, een nieuw middel tegen postpartum depressie

n maart 2019 werd brexanolon door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) geregistreerd als geneesmiddel voor de behandeling van PPD.

Cannabisolie bij schizofrenie?

CBD als toevoeging bij andere medicatie bij patiënten met schizofrenie. CBD bleek een positief effect te hebben op de positieve symptomen en cognitie.

Trimbos-instituut | Langdurige klachten na ecstasygebruik

Een verkenning van ecstasy-gerelateerde hallucinogene perceptiestoornis en depersonalisatie op basis van literatuur, dossieronderzoek en interviews met patiënten.

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›