Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Bumetanide

Het krachtige diureticum bumetanide verbetert de kernsymptomen van autismespectrumstoornis (ASD) bij kinderen en adolescenten, volgens onderzoekers uit Frankrijk.

Bumetanide, een selectieve remmer van de Na-K-Cl cotransporter 1 (NKCC1), verlicht de gedragssymptomen van ASD in diermodellen; in een vroegere fase 2 studie verminderde het de ernst van ASD bij kinderen en adolescenten van 3 tot 11 jaar. De waarden op de Childhood Autism Rating Scale (CARS) verbeterden gedurende 90 dagen behandeling in significant grotere mate in alle groepen behandeld met bumetanide dan in de placebogroep. De grootste gemiddelde verandering werd waargenomen in de bumetanide 2.0 mg groep. Drieëntwintig van de 52 patiënten behandeld met bumetanide vertoonden een daling van meer dan 6 punten in CARS vanaf de screening tot dag 90, vergeleken met slechts één van de 23 patiënten behandeld met placebo. De verbetering van CARS neigde groter te zijn bij oudere patiënten (9-18 jaar) dan bij jongere patiënten (2-8 jaar). De scores op de Social Responsive Scale daalden met meer dan 10 punten in alle drie geteste dosissen, waarbij de hoogste daling werd waargenomen in de 2.0 mg bumetanide behandelingsgroep. Er waren significante verbeteringen in de subcategorieën sociale communicatie en stereotiepe interesses en gedragingen, maar niet in sociale cognitie, sociale motivatie of sociaal bewustzijn. De Clinical Global Impressions Improvement scores waren significant beter voor de bumetanide groepen dan voor de placebogroep, maar er was geen dosisafhankelijkheid.

Bron
Translational Psychiatry

 

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›