Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Dissociatieve stoornis niet anderszins omschreven (NAO)

DSM-IV-TR criteria

Deze categorie is opgenomen voor stoornissen waarbij het belangrijkste kenmerk een dissociatief symptoom is (dat wil zeggen verstoring van de gewoonlijk geïntegreerde functies van bewustzijn, geheugen, identiteit of waarneming van de omgeving) dat niet voldoet aan de criteria voor een specifieke dissociatieve stoornis. Tot de voorbeelden horen:
(1) Beelden die lijken op de dissociatieve identiteitsstoornis maar niet voldoen aan alle criteria voor deze stoornis. Tot de voorbeelden horen beelden waarbij a) er geen twee of meer scherp van elkaar te onderscheiden identiteiten of persoonlijkheidstoestanden zijn of b) amnesie voor belangrijke persoonlijke gegevens niet voorkomt
(2) Derealisatie niet vergezeld door depersonalisatie bij volwassenen
(3) Dissociatieve toestanden, die voorkomen bij personen die langdurig en intensief onderworpen waren aan gedwongen intense beïnvloeding (bijvoorbeeld hersenspoeling, heropvoeding of indoctrinatie als gevangene)
(4) Dissociatieve trancestoornis: eenmalig of episodische stoornissen in het bewustzijn, identiteit of geheugen die op bepaalde plaatsen en culturen inheems zijn. Bij dissociatieve trance is er sprake van een vernauwing van het besef van de directe omgeving of stereotiepe gedragingen of bewegingen die beleefd worden als buiten de eigen controle te liggen. Bij bezetenheidstrance is er sprake van de vervanging van het normale besef van de eigen identiteit door een nieuwe identiteit, hetgeen toegeschreven wordt aan de invloed van een geest, macht, godheid, of ander persoon en gaat samen met stereotiepe "onwillekeurige" bewegingen of amnesie. Tot de voorbeelden horen amok (Indonesië), bebainan (Indonesië), latah (Maleisië), pibloktoq (Noordelijke poolstreken), ataque de nervios (Latijns Amerika) en bezetenheid (India). De dissociatieve stoornis of trancestoornis is niet een normaal fenomeen van een breed geaccepteerde collectief cultureel of religieus gebruik
(5) Verlies van bewustzijn, stupor of coma niet toe te schrijven aan een somatische aandoening
(6) Ganser-syndroom: het geven van "er-net-naast-antwoorden" (bijvoorbeeld 2 plus 2 is 5) voor zover het niet samengaat met dissociatieve amnesie of dissociatieve fugue

Ontstaan

Vaak is er sprake van een ernstig trauma dat is doorgemaakt, zoals gijzelaars, leden van sektes, slachtoffers van marteling of terrorisme.

Patiëntenorganisatie

NAO Patientenorganisatie

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›