Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Neuropsyrurgie

Bron: Nederlandse Vakvereniging Neuropsyrurgen

Inleiding

Neuropsyrurgie is de wetenschap van lichaam en ziel. Neuropsyrurgie werkt in op de communicatie tussen lichaam en ziel en herstelt deze communicatie, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. Daarom is het toepassingsgebied bij uitstek het terrein van de psychosomatische klachten en -ziekten.

Geschiedenis

Neuropsyrurgie werd ontdekt (1979) en ontwikkeld door Agnes van Enkhuizen. Zij baseerde Neuropsyrurgie op 20 jaar empirisch onderzoek, waarbij haar visionaire vermogens een belangrijk instrument vormden. Tevens maakte ze gebruik van de klassieke geneeskunde, wijsbegeerte, natuurwetenschappen en kosmologie. Alvorens Neuropsyrurgie qua kennis en kunde te gaan verspreiden, werd door Agnes van Enkhuizen de werkzaamheid van de geneeswijze tussen 1979 en 1989 proefondervindelijk aangetoond als voorspelbaar en herhaalbaar door middel van meer dan 13.000 behandelingen uit te voeren en de resultaten daarvan te bestuderen en te vergelijken. Op basis van bevindingen werd een aantal boeken mede van haar hand uitgegeven. Bovendien ontwikkelde ze een meetmethode om de vegetatieve functies te meten, waardoor de effecten van de geneesmethode Neuropsyrurgie zichtbaar gemaakt kunnen worden. De naam Neuropsyrurgie is samengesteld uit de woorden neurologie, psychologie en chirurgie.

Toepassing

De toepassing bestaat uit een groot consult/behandeling en de nodige vervolgconsult/behandelingen. Tussen de consult/behandelingen wordt telkens een periode van vier weken aangehouden.
Een ongeveer 2 uur durend psychotherapeutisch onderzoek zal allereerst inzicht verschaffen in de diepere oorzaken van het klachtenbeeld. Omdat er een verband bestaat tussen uw levensverhaal en de klachten, zullen de ontwikkeling en ervaringen vanaf de conceptie in beeld worden gebracht. Oorzaak en gevolg wordt al in dit eerste groot consult duidelijk. Zo ontstaat direct inzicht, waardoor verwerking en de nodige aanpassingen in levenshouding en levenspatroon duidelijk worden. Het groot consult wordt in zijn geheel op cassettebanden opgenomen. Deze cassettebanden zijn voor de cliënt en hebben tot doel langdurig profijt te hebben van dit groot consult. Daarna wordt de functionaliteit van het vegetatieve zenuwstelsel door meting met behulp van de Neurokonditiemeter® vastgesteld en geregistreerd.
Vervolgens wordt de Neuroreflexbehandeling uitgevoerd. Hierbij worden alle belangrijke punten van het autonome zenuwstelsel via de huid, door middel van reflextechniek behandeld. Ongeacht het soort problemen, dat men heeft, wordt de lichaamsbehandeling altijd over het hele lichaam uitgevoerd. Huid, bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten, spieren, meridianen, alle zullen worden beïnvloed. De nadruk zal echter liggen op behandeling van het zenuwstelsel, dat immers alle belangrijke lichaamsfuncties regelt.
Bij problemen blijkt de parasympathicus (het deel van het autonome zenuwstelsel voor rust en herstel) te zijn geblokkeerd. Ontspanning en herstel is dan onmogelijk.
Uitgangspunt voor toepassing de Neuroreflexbehandeling is, dat er een nauw verband bestaat tussen de huid en het zenuwstelsel. Deze Neuroreflexbehandeling heeft als gevolg een deblokkering van de parasympathicus, waardoor het zelfgenezend vermogen zijn werk weer kan doen. Onmiddellijk na deze behandeling wordt het effect er van middels een controlemeting met behulp van de Neurokonditiemeter vastgesteld.
Met het oog op blijvend herstel van het zenuwstelsel, start vier weken na het grootconsult een vervolgconsult/behandeling. Tijdens het vervolgconsult wordt samen met de cliënt nagegaan of de verkregen inzichten tot effecten hebben geleid. Daarnaast zullen de lichamelijke reacties besproken worden. Vervolgens wordt met behulp van de Neurokonditiemeter opnieuw gemeten wat de neurologische effecten zijn geweest van de eerste behandeling. De neuroreflexbehandeling wordt uitgevoerd zoals hierboven beschreven. Tot slot wordt weer gemeten of de behandeling
het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Tijdens het totale therapeutische proces is er geestelijk en lichamelijk tijd nodig om te herstellen. Losgekomen emoties, spanningen en toxische stoffen moeten worden afgevoerd, het lichaam moet volledig van stress worden gezuiverd en het zenuwstelsel moet weer voldoende in balans komen. Daarom bestaat de neuropsyrurgische geneeswijze uit minimaal twee consult/behandelingen en voorts zoveel als nodig blijkt voor bereiken van de gewenste duurzame resultaten.

Informatie

Klik hier voor meer informatie

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›