Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

DES

Dissociative Experiences Scale

Inleiding

De Dissociatieve Experience Scale (DES) is een vragenlijst, ontwikkeld door Eve Bernstein Carlson en Frank Putnam (1986). Met behulp van 28 items wordt de frequentie vastgesteld van uiteenlopende dissociatieve symptomen in het dagelijks leven van de patiënt. De DES is ontwikkeld voor volwassen van 18 jaar en ouder. De totale score wordt verkregen door de scores van de 28 items bij elkaar op te tellen en te delen door 28. Zo wordt een score verkregen tussen 0 en 100. Met de DES kan de frequentie van dissociatieve ervaringen worden vastgesteld. Het is een screeningsinstrument en geen diagnostisch instrument. Een hogere score betekent een grotere kans op het bestaan van een dissociatieve stoornis.

Betekenis

Gemiddelde scores op de DES van de bevolking variëren van 3.7 tot 7.8, de gemiddelde scores van opgenomen psychiatrische patiënten variëren van 14,6 tot 17,0. In Nederland werd bij 71 DIS-patiënten een gemiddelde score van 49,4 vastgesteld. Boon en Draijer bevelen een grensscore van 25 aan bij screening op aanwezigheid van een dissociatieve stoornis. Dat wil zeggen dat patiënten met een score op de DES va 25 of meer een grotere kans hebben op het bestaan van een dissociatieve stoornis. Pas aan de hand van een gestructureerd diagnostisch interview, zoals de SCID-D, kan een dissociatieve stoornis worden vastgesteld of uitgesloten.

Instructie

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat enkele algemene vragen over uw achtergrond. Het tweede deel bestaat uit vragen over ervaringen die u misschien in uw dagelijkse leven kent. We zijn geïnteresseerd in hoe vaak u dergelijke ervaringen kent. Het gaat - voor de duidelijkheid - niet om ervaringen die het gevolg kunnen zijn van alcoholgebruik of drugs. 
Wilt u de vraag beantwoorden door aan te geven in welke mate de beschreven ervaring op u betrekking heeft? Het gaat erom aan te geven hoe vaak u de beschreven ervaring hebt meegemaakt. U doet dat door het betreffende percentage te omcirkelen. 
Bijvoorbeeld zo:
Sommige mensen overkomt het wel eens dat ze zó in gedachten zijn, dat ze de bel niet horen.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd

 Leeftijd: ..…….jaar

Geslacht:*   Opleiding:**
O man   O lagere school
O vrouw   O lagere beroepsopleiding
    O mulo, mavo
Burgerlijke staat:   O middelbare beroepsopleiding
O ongehuwd   O havo, atheneum, gymnasium
O gehuwd   O hogere beroepsopleiding
O samenwonend   O universitaire opleiding
O gescheiden    
O weduwe/weduwnaar    

* Wilt u aankruisen wat op u van toepassing is
* Die opleiding aankruisen die het meest met uw laatstgenoten opleiding overeenkomt

 

1.

Sommige mensen realiseren zich soms ineens, als ze autorijden of ergens naar onderweg zijn, dat ze niet meer precies weten wat er onderweg gebeurd is. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
2. Sommige mensen overkomt het dat ze naar iemand luisteren en zich ineens realiseren dat ze helemaal of gedeeltelijk niet gehoord hebben wat er net gezegd is.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
3. Sommige mensen overkomt het wel eens dat ze ergens zijn, terwijl ze geen idee hebben hoe ze daar gekomen zijn.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
4. Sommige mensen maken wel eens mee dat ze kleren aan hebben waarvan ze zich niet herinneren dat zij die aangetrokken hebben.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
5. Sommige mensen overkomt het dat zij bij hun spullen nieuwe dingen aantreffen waarvan ze zich niet kunnen herinneren dat ze die gekocht hebben. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
6. Sommige mensen maken wel eens mee dat ze worden benaderd door onbekenden die hen met een andere naam aanspreken of volhouden dat ze hen eerder ontmoet hebben.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
7. Sommige mensen hebben wel eens het gevoel alsof ze naast zichzelf staan of zichzelf iets zien doen. Ze zien zichzelf dan alsof ze naar iemand anders kijken.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
8. Sommige mensen krijgen wel eens te horen dat ze hun vrienden of familieleden niet herkennen.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
9. Sommige mensen merken dat zij geen herinnering hebben aan bepaalde belangrijke gebeurtenissen in hun leven (bijvoorbeeld van hun trouwdag of het behalen van een examen).
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
10. Sommige mensen worden wel eens beschuldigd van liegen, terwijl ze zelf denken dat ze niet gelogen hebben.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
11. Sommige mensen maken wel eens mee dat ze zichzelf niet herkennen als ze in de spiegel kijken. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
12. Sommige mensen hebben wel eens het gevoel dat andere mensen, voorwerpen en de wereld om hen heen niet echt zijn.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
13. Sommige mensen hebben het gevoel dat het is alsof hun lichaam niet van hen is. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
14. Sommige mensen herinneren zich een gebeurtenis uit hun verleden wel eens zo levendig, dat het net is alsof zij die gebeurtenis opnieuw meemaken. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
15. Sommige mensen overkomt het dat zij er niet zeker van zijn of de dingen die zij zich herinneren nu echt gebeurd zijn of dat zij die gedroomd hebben.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
16. Sommige mensen overkomt het wel eens dat ze op een vertrouwde plek zijn, terwijl die hen vreemd en onbekend voorkomt. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
17. Sommige mensen kunnen wel eens zo opgaan in een film of televisieprogramma, dat ze zich niet meer bewust zijn van wat er om hen heen gebeurt. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
18. Sommige mensen gaan soms zo op in een fantasie of dagdroom dat het voor hun gevoel is alsof het werkelijk gebeurt. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
19. Sommige mensen merken dat ze soms in staat zijn pijn niet voelen.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
20. Sommige mensen overkomt het wel eens ze in de ruimte staren zonder aan iets te denken, zich niet bewust van de tijd die voorbijgaat.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
21. Sommige mensen merken dat zij soms wanneer ze alleen zijn hardop tegen zichzelf praten.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
22. Sommige mensen overkomt het wel eens dat zij in de ene situatie zo totaal anders gedragen dan in een andere, dat ze bijna het gevoel krijgen dat zij twee verschillende personen zijn.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
23. Sommige mensen merken dat ze in sommie situaties heel spontaan en met een verassend gemak dingen kunnen doen, die normaal gesproken moeilijk voor hen zijn (zoals sport, werk of sociale situaties). 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
24. Sommige mensen overkomt het wel eens dat ze zich niet meer kunnen herinneren of zij iets gedaan hebben of dat er alleen maar aan gedacht hebben (b.v. niet meer weten of je net een brief gepost hebt of alleen maar aan gedacht hebt dat te doen). 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
25. Sommige mensen vinden wel eens bewijzen dat zij dingen gedaan moeten hebben die ze zich niet meer herinneren.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
26. Sommige mensen vinden wel eens briefjes, tekeningen of aantekeningen die zij zelf gemaakt moeten hebben, maar waarvan zij zich niet kunnen herinneren dat ze dit gedaan hebben. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
27. Sommige mensen merken wel eens dat ze in hun hoofd stemmen horen, die hun vertellen wat ze moeten doen of die commentaar geven op de dingen die ze aan het doen zijn.
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd
28. Sommige mensen hebben wel eens het gevoel alsof ze naar de wereld kijken door een mist, zodat de mensen en dingen ver weg en wazig lijken. 
Omcirkel het percentage dat aangeeft hoe vaak u dit is overkomen (hoeveel % van de tijd).
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
nooit   altijd

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›