Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Voortgezette inbewaringstelling

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wie verzoekt?

De officier van justitie. Dat doet hij na ontvangst van de stukken van de burgemeester, inclusief de last tot IBS. Hij is hiertoe niet verplicht.

Wie verleent?

De rechter beslist of de door de burgemeester afgegeven IBS wordt voortgezet. Er is geen mogelijkheid voor hoger beroep tegen deze beslissing. Alleen cassatie van de beslissing door de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, is mogelijk.

Eisen

De eisen zijn dezelfde als de eisen die gelden bij de afgifte van een IBS door de burgemeester. Wel is het zo dat de rechter de situatie toetst zoals die is op het moment dat hij de betrokkene hoort.

Duur

De duur van de voortgezette IBS is drie weken. Wanneer er vóór het verlopen van de termijn een verzoek is gedaan om betrokkene langer op te nemen tegen zijn wil, dan kan deze automatisch worden verlengd met maximaal drie weken. Dat moet dan met een voorlopige machtiging.

Rechtspraak

  • Werken met een blanco volmacht van de burgemeester is verboden.
  • In beginsel zal de rechter bij gelijktijdige behandeling van het verzoek tot voortzetting IBS en verzoek om voorlopige machtiging, eerst beoordelen of voldaan is aan de voorwaarden voor een voorlopige machtiging. Want de IBS is er alleen voor noodsituaties, waarin de procedure van de voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht. Pas wanneer hij het verzoek om voorlopige machtiging afwijst, zal hij beoordelen of er wel redenen zijn de IBS voort te zetten.
  • Ook wanneer een verzoek tot voorlopige machtiging wordt ingediend bij de rechtbank na afloop van de voortgezette IBS moet de geneesheer-directeur de geneeskundige verklaring tekenen.
  • Er is een verplichting tot opname wanneer de burgemeester de IBS heeft bevolen. Die opneming kan ook bij kort geding worden gevorderd.


Afwijzing (voortzetting) IBS, en dan?

Wanneer een IBS, of een voortzetting van een IBS wordt afgewezen, wil dat niet zeggen dat de Wet BOPZ niet van toepassing is. Er kan nog steeds een voorlopige of een voorwaardelijke machtiging aan de orde zijn, of in de toekomst een observatiemachtiging. De vereisten daarvoor zijn immers anders. Zo is onmiddellijk dreigend gevaar daarbij geen vereiste, en dat is een voorwaarde waarop de IBS nogal eens wordt afgewezen.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Klik hier voor patiënteninformatie over de IBS van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg.

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›