Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Rechterlijke machtiging op eigen verzoek

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wie verzoekt?

De officier van justitie verzoekt de rechter de machtiging op eigen verzoek te verlenen. Hij doet dit nadat betrokkene zelf aan hem heeft gevraagd bij de rechter het verzoek om een machtiging in te dienen.

Wie verleent?

De rechter verleent de machtiging op eigen verzoek.

Doel

Het doel is om betrokkene te dwingen de behandeling af te maken waaraan hij is begonnen, ook al wil hij dat op een bepaald moment zelf niet meer. Meestal is verslaving de reden om een machtiging eigen verzoek te vragen.

Eisen

• De betrokkene veroorzaakt gevaar
• De betrokkene heeft een geestesstoornis
• Het gevaar hoeft niet te worden veroorzaakt door de geestesstoornis
• De betrokkene is bereid zich te laten opnemen en een behandeling te ondergaan
• Het verzoek van de officier van justitie aan de rechter wordt gedaan op verzoek van de betrokkene
• Het verzoek vermeldt het psychiatrisch ziekenhuis waarin opname en verblijf zullen plaatsvinden
• Naast de geneeskundige verklaring zit er ook een behandelingsplan bij het verzoek.

Duur

Een machtiging op eigen verzoek heeft een duur van minimaal zes maanden en maximaal één jaar. Hij kan niet worden verlengd. Wil betrokkene blijven na afloop van de termijn dan is dat vrijwillig. Vindt het ziekenhuis het niet verantwoord dat betrokkene vertrekt, dan moet een voorlopige machtiging worden aangevraagd. Ook wanneer de machtiging op eigen verzoek al een looptijd had van een jaar.

Rechtspraak

Na een machtiging op eigen verzoek kan niet:
• direct daarop aansluitend een tweede machtiging op eigen verzoek worden afgegeven
• een verzoek om een machtiging tot voortgezet verblijf worden gevraagd; wel een voorlopige machtiging of een voorwaardelijke machtiging

Patiëntenvertrouwenspersoon

Klik hier voor patiënteninformatie over de rechterlijke machtiging van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›