Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Observatiemachtiging

Bron: Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg

De observatiemachtiging

Met een observatiemachtiging kunt u gedwongen worden opgenomen als mensen in uw omgeving vermoeden dat u een psychische stoornis heeft die gevaar voor uzelf oplevert. De opname is bedoeld om na te gaan of dit vermoeden juist is.

Hoe krijg ik een observatiemachtiging?

Een observatiemachtiging wordt aangevraagd bij de officier van justitie. Als de officier van justitie een observatiemachtiging nodig vindt, legt hij het verzoek aan de rechter voor. Bij het verzoek wordt een geneeskundige verklaring gevoegd, die is opgesteld door een onafhankelijke psychiater. Via de Raad voor Rechtsbijstand krijgt u gratis een advocaat toegewezen. De advocaat zal u bijstaan als u door de rechter wordt gehoord. Meestal worden voor de hoorzitting ook opgeroepen:
• degene die de observatiemachtiging heeft aangevraagd
• de psychiater die de geneeskundige verklaring opstelde
• uw eventuele behandelaar
• uw eventuele partner.
De rechter beslist zo snel mogelijk over het verzoek.


Hoe lang duurt een observatiemachtiging?

Vanaf de dag na uw opname geldt de machtiging voor hoogstens drie weken.In het ziekenhuis kunt u op een gesloten afdeling worden geplaatst. Dit betekent een beperking van uw recht op bewegingsvrijheid. Hierover leest u meer op de pagina Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis. Daarin staan ook andere dwangmaatregelen genoemd, zoals middelen en maatregelen, dwangbehandeling en beperking van bezoek of telefoonverkeer. Deze dwangmaatregelen mogen niet op u worden toegepast.

Hoe krijg ik een verlenging?

De officier van justitie kan de rechter om een opvolgende machtiging verzoeken. Die opvolgende machtiging is meestal een voorwaardelijke machtiging. De rechter beslist binnen twee weken over het verzoek. In afwachting van de beslissing van de rechter kunt u gedwongen worden in het ziekenhuis te blijven.

 

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›