Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Verslaving - persisterende dementie door een middel

DSM-IV-TR criteria

Klik hier voor uitleg DSM

A. De ontwikkeling van multipele cognitieve stoornissen worden zichtbaar door beide volgende:
(1) geheugenstoornissen (verminderd vermogen nieuwe informatie te leren of zich eerder geleerde informatie te herinneren).
(2) een (of meer) van de volgende cognitieve stoornissen.
(a) afasie (taalstoornis)
(b) apraxie (verminderd vermogen motorische handelingen uit te voeren ondanks intacte motorische functies)
(c) agnosie (onvermogen objecten te herkennen of thuis te brengen ondanks intacte sensorische functies)
(d) stoornis in de uitvoerende functies (dat wil zeggen plannen maken, organiseren, opeenvolgend handelen, abstraheren)
B. De cognitieve stoornissen in criterium A1 en A2 veroorzaken elk een significante achteruitgang in het sociaal of beroepsmatig functioneren en betekenen een significante beperking ten opzichte achteruitgang van het vroegere niveau van functioneren.
C. De stoornissen komen niet uitsluitend voor tijdens het beloop van een delirium en blijven langer aanwezig dan gebruikelijk bij een intoxicatie of onthouding van een middel.
E. Er zijn aanwijzingen vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen dat de tekorten etiologisch verband houden met de langer bestaande gevolgen van het middelengebruik (bijvoorbeeld een drug, geneesmiddel).

Voorbeelden van dementie door middelen teweeggebracht

• Alcohol
• Vluchtige stof (koolmonoxide)
• Geneesmiddelen

Syndroom van Korsakow

Het syndroom van Korsakow is genoemd naar Russische neuroloog (1854-1900) en wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van chronisch alcoholisme, slecht en weinig eten en een tekort aan vitamine B1, maar er zijn ook andere oorzaken zoals een ernstig hersentrauma. Het verlies van hersenweefsel, leidt tot een dementieel beeld. Karakteristiek is desoriëntatie (met name plaats en tijd), geheugenverlies (met name inprenting) en confabulaties (opvullen van leemtes in het geheugen met verzinsels).

Patiëntenorganisatie

Korsakow


Engelstalige links

General Health Encyclopedia

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›