Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Acute stress-stoornis

Mensen die lijden aan acute stress ("shock") zijn blootgesteld aan een (ernstige) traumatische ervaring. Men reageert in het algemeen op trauma's met intense angst, gevoelens van afschuw, machteloosheid en hulpeloosheid. Het grootste verschil met PTSS is het tijdscriterium: wanneer de symptomen korter duren dan één maand dan is er sprake van een acute stress-stoornis.

Belangrijkste kenmerken

 • Verdoofd en onwerkelijk gevoel
 • Herbelevingen
 • Geheugenproblemen
 • Angst
 • Prikkelbaarheid
 • Schrikreacties
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen

DSM-5 criteria

308.3

 • A. Blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld, op een (of meer) van de volgende manieren:
  zelf ondergaan; getuige geweest; vernemen dat de gebeurtenis een naast familielid of goede vriend is overkomen; ondergaan extreme blootstelling aan afschuwelijke details van de gebeurtenis.
 • B. De aanwezigheid van negen (of meer) van de volgende symptomen uit elke van de vijf categorieën: intrusies, negatieve stemming, dissociatie, vermijding en arousal.
 • C. De duur van de stoornis is drie dagen tot maximaal één maand na blootstelling aan het trauma.
 • D. De stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.
 • H. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel of aan een somatische aandoening en kan niet beter worden verklaard door een     
       kortdurende psychotische stoornis.

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn beide goed onderzocht en eerste keus bij de behandeling van een acute stress-stoornis..

Literatuur

DSM-5 - Nederlandse vertaling
American Psychiatric Association
Uitgeverij Boom (2014)

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›