Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Borderline - verloop

Inleiding

Meestal na het dertigste levensjaar treedt een aanzienlijke stabilisering op. Het gemiddelde functioneren lijkt te verbeteren met het stijgen van de leeftijd. Na twee jaar blijken de ernst van de stoornis, de mate van functionele beperkingen, de kwaliteit van de huidige relaties en een traumatische jeugd de beste voorspellers zijn van een slechte prognose.

Prognose

Na tien jaar bleek dat 88% van de patiënten hersteld was. Voorspellers van een snelle remissie waren: een lage leeftijd, de afwezigheid van misbruik in de jeugd, geen familiegeschiedenis van misbruik van middelen, een goede loopbaan, afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis uit cluster C, laag scoren op neuroticisme en hoog op "aangenaam in de omgang" zijn.

De afzonderlijke symptomen

Uit onderzoeken blijkt dat de emotionele symptomen het meest stabiel aanwezig blijven (61-79% na 6 jaar), terwijl de impulsieve symptomen (automutilatie, suïcidepogingen) het sterkst afnemen (26-28% na 6 jaar). Cognitieve en interpersoonlijke symptomen zitten er tussen in.

Indeling symptomen in 2 groepen

  1. Gedrag
    acute, snel afnemende impulsieve verschijnselen (zelfverwondend gedrag, suïcidale gestes) of actieve pogingen om interpersoonlijke problemen te beheersen (veeleisendheid, therapieregressie). Deze worden na 10 jaar nog slechts door maximaal 15% van de patiënten met een bps gerapporteerd.
  2. Temperament
    nemen relatief langzaam af, ofwel zijn stabieler. Dit zijn de affectieve symptomen (chronische boosheid, leegte) en de interpersoonlijke kenmerken (verlatingsangst, afhankelijkheid). Na 10 jaar vertoont nog 20-40% van de patiënten met een bps verschijnselen uit deze groep


Psychosociaal functioneren

Symptoomreductie betekent niet per definitie een verbetering in sociaal functioneren. Het psychosociaal functioneren verbetert wel geleidelijk in de tijd, vooral als de symptomen van de bps verdwijnen.

Therapie

In richtlijn voor behandeling van mensen met bps van de APA wordt aangegeven dat er met verschillende vormen van psychotherapie hogere remissiepercentages worden bereikt dan met treatment-as-usual

Conclusie

De belangrijkste conclusie die getrokken wordt een overzicht van 4 onderzoeken is dat een bps een gunstige prognose heeft. De negatieve bijklank die deze diagnose heeft, is niet terecht en dit vooroordeel zou dus moeten verdwijnen. Dit is waarschijnlijk het beste te bereiken doordat in de DSM-5 voor iedere patiënt een beschrijving van persoonlijkheidskarakteristieken zal worden opgenomen.

Literatuur - verloop bps

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›