Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Eetbuistoornis

Er is sprake van recidiverende episodes van vreetbuien, maar er is geen compensatoir gedrag (zoals braken, laxeren of overmatig bewegen) dat karakteristiek is voor boulimia nervosa. Sommige onderzoekers vergelijken de vreetbuistoornis met obesitas, maar een deel van de patiënten heeft geen overgewicht. Opvallend is dat een groot deel van de patiënten verbetert zonder enige vorm van behandeling.

DSM-5 criteria

307.51

A. Recidiverende eetbui-episodes. Een eetbui-episode wordt gekenmerkt door beide volgende kenmerken:
(1) Het in een afzonderlijke tijdsperiode (bijvoorbeeld binnen een periode van twee uur) eten van een hoeveelheid voedsel die beslist groter is dan die de meeste mensen binnen dezelfde tijd, onder vergelijkbare omstandigheden zouden eten.
(2) Het gevoel tijdens de episode geen beheersing te hebben over het eten (bijvoorbeeld de betrokkene heeft het gevoel niet te kunnen stoppen met eten, of niet te kunnen beheersen wat of hoeveel hij of zij eet).
B. De eetbui-episodes hangen samen met drie (of meer) van de volgende kenmerken:
(1) Veel sneller eten dan normaal.
(2) Dooreten totdat een onaangenaam vol gevoel ontstaat.
(3) Grote hoeveelheden voedsel nuttigen zonder lichamelijke trek te hebben.
(4) Alleen eten, uit schaamte over de hoeveelheid die de betrokkene nuttigt.
(5) Achteraf van zichzelf walgen, zich somber of erg schuldig voelen.
C. Er is sprake van duidelijke lijdensdruk door de eetbuien.
D. De eetbuien komen gedurende drie maanden gemiddeld minstens eenmaal per week voor.
E. De eetbuien gaan niet gepaard met het recidiverend toepassen van inadequaat compensatoir gedrag zoals bij boulimia nervosa, en treden niet uitsluitend op in het beloop van boulimia nervosa of anorexia nervosa. 

Specificeer indien: Gedeeltelijk in remissie of Volledig in remissie
Specificeer ernst: Licht (1 - 3 eetbuien/week); Matig (4 - 7 eetbuien/week); Ernstig  (8 - 13 eetbuien/week); Zeer ernstig  (14 of meer eetbuien/week)

Voorkomen

De eetbuistoornis komt bij 1-2% van de bevolking voor en, in tegenstelling tot boulimia nervosa, in gelijke mate bij mannen en vrouwen.

Behandeling

Uit diverse onderzoeken blijkt dat cognitieve gedragstherapie (CGT) het meest succesvol is. Nadat een regelmatig eetpatroon is geïntroduceerd, worden verstoorde cognities over eten, gewicht en figuur geïdentificeerd. Ten slotte leert men alternatieve eetpatronen en copingstrategieën. Onderzoek met antidepressiva (met name de sssri's) lijkt aan te tonen dat er wel een korte termijn effect is, maar het lijkt erop dat er nauwelijks lange termijn effecten zijn na het staken van de medicatie.

Literatuur

DSM-5 - Nederlandse vertaling
American Psychiatric Association
Uitgeverij Boom (2014)

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›