Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Boulimia - behandeling

Informatie

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is ondermeer het recht op informatie vastgelegd. De patiënt heeft recht op informatie in begrijpelijke taal, over zijn of haar ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De zorgverlener is verplicht de patiënt deze informatie te verschaffen.

Psychotherapie

  • Psychotherapie
    Cognitieve (gedrags)therapie
    Bij de behandeling van boulimia nervosa verdienen psychotherapeutische methoden meestal de voorkeur. Uit diverse onderzoeken blijkt dat cognitieve gedragstherapie het meest succesvol is. Bij de cognitieve therapie is de overmatige zorg rond uiterlijk en gewicht van belang. Onder deze preoccupatie gaat een lage zelfwaardering schuil. Een eerste aspect is dan ook het corrigeren van de disfunctionele gedachte rond uiterlijk en gewicht. 
  • Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
    IPT is een therapievorm die in verschillende onderzoeken effectief is gebleken in de behandeling van ambulante depressieve patiënten, waarbij het accent vooral gericht is op het sociale functioneren.. Het is een kortdurende focale behandeling die na training door ervaren psychiaters en psychotherapeuten vrij eenvoudig uit te voeren is. De voor eetstoornissen gemodificeerde vorm van IPT besteedt geen aandacht aan de symptomen van boulimia nervosa.


Medicatie

Fluoxetine is het beste onderzochte en het enige antidepressivum dat voor boulimia nervosa is geregistreerd. Het percentage patiënten dat na behandeling met antidepressiva volledig gestopt was met boulimisch gedrag varieerde in de verschillende onderzoeken van 4 tot 68%. Of de klachten na het staken van het antidepressivum weer terugkeren is slecht onderzocht.

Medisch

Uiteraard dienen eerst eventuele lichamelijke complicaties behandeld te worden. Bijvoorbeeld bij een te laag kalium in het bloed wordt kalium in tabletvorm gegeven.

Online behandeling (E-mental health)

Er bestaan goede online behandelmodules die een prima aanvulling vormen bij gesprekstherapie en medicatie.

Zelfhulpgroepen

Een onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 20% van de patiënten met boulimia nervosa baat heeft bij deze vorm van behandeling.

Gespecialiseerde zorg

De door het Ministerie van VWS ingestelde Stuurgroep Eetstoornissen Nederland (SEN) heeft een eindrapport uitgebracht in 1998. Het rapport geeft een helder overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de gespecialiseerde zorg voor patiënten met een eetstoornis in Nederland.

Multidisciplinaire richtlijn

Klik hier voor de multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen

Literatuur boulimia nervosa

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›