Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Dementie en type-2-diabetes

Inleiding

Het risico voor patiënten met type-2-diabetes om cognitieve stoornissen en dementie te ontwikkelen is groter dan bij gezonde personen. In toenemende mate komen er epidemiologische en biologische bevindingen die suggereren dat er een verband bestaat tussen hoge insulinespiegels en snelle cognitieve aftakeling.

Hyperinsulinemie

Recent gegevens wijzen op een verband tussen een verhoogde insulinespiegel (hyperinsulinemie) bij ouderen zonder diabetes en een beginnende aftakeling van de cognitieve functies. Hyperinsulinemie heeft directe en indirecte invloed op de hersenen: direct mogelijk via zogenaamde insulinereceptoren en interactie met neurotransmitters en indirect d.m.v. vaatafwijkingen, hypercortisolemie en chronische ontsteking. Insulinereceptoren bevinden zich overal in hersenen, ook in gebieden die belangrijk zijn voor het geheugen en leren. Hoge plasmaconcentraties van insuline zouden leiden tot hypercortisolemie, langdurige verhoging gaat gepaard met geheugenstoornissen, geringere afmetingen van de hippocampus en een daling van het regionale glucose metabolisem in de hersenen. Onderzoek naar de relatie tussen type-2- en cognitieve stoornissen, toonde slechts een beperkte invloed aan van vaatafwijkingen. Een andere hypothese gaat uit van een directe invloed van insuline op de concenrtratie van de amyloïd beta-peptide (Ab), het belangrijkste bestanddeel van de plaques die een cruciale rol spelen bij pathogenese van dementie.

Literatuur dementie

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›