Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Psychiatrische bijwerkingen medicijnen

Stemmingsstoornissen

    • β-blokkers
     Bij Lareb zijn meldingen gedaan van depressie (28 maal), suïcidale gedachten (2 maal) en suïcidepogingen (4 maal) bij het gebruik van metoprolol (frequentst gebruikte β-blokker: >1 miljoen gebruikers in 2014). In een systematic review en meta-analyse (Riemer, 2021) kwam depressie niet vaker voor bij gebruik van bètablokkers dan bij gebruik van placebo. Eerder werd dit ook al bevestigd in een meta-analyse van ruim 15 onderzoeken (Ko, 2002), een review uit 2011 (Verbeek, 2011).
 • Calciumantagonisten
  Een verband lijkt onwaarschijnlijk vanwege veel tegenstrijdige resultaten van onderzoeken. (Simoons, 2015)
 • ACE-remmers
  Ook bij de ACE-remmers worden tegenstrijdige resultaten gevonden. Bij Ace-remmers zijn wel hallucinaties beschreven als bijwerking.
 • Methyldopa en clonidine
  Depressie treedt bij 1-10 % van de gevallen op bij gebruik van methyldopa, mogelijk door een verlaging van noradrenaline. (Celano, 2011) Depressie wordt als bijwerking vermeld bij clonidine. 
 • Roaccutane (tegen acne).
 • Corticosteroïden
  Kunnen depressieve klachten uitlokken of verergeren, voornamelijk bij een hoge dosering (40 mg prednison per dag of equivalente doseringen van andere corticosteroïden). Naast depressie, worden corticosteroiden ook in verband gebracht met een psychose en manie. (Simoons, 2015)
 • Antibiotica
  Kunnen manie uitlokken.
 • Antimalaria
  Vooral van mefloquine is de bijwerking op de stemming goed onderzocht en aangetoond dat er meer depressieve symptomen mee optreden.
 • Anti-epileptica
  De FDA heeft in 2008 bekend gemaakt dat anti-epileptica suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag kunnen veroorzaken. Verschillende anti-epileptica, waaronder topiramaat, zijn in verband gebracht met een depressieve bijwerking,
 • Antidepressiva
  Het risico op suïcidaliteit  kinderen en jong volwassenen onder de 25 jaar lijkt statistisch significant verhoogd te zijn.  De FDA kwam tot deze conclusie nadat zij de gegevens van 372 door de industrie aangeleverde gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken (bijna 100.000 patienten) had geanalyseerd. Bij jongeren komt suicidaliteit vaker voor bij de start van het onderzoek en wordt geen significant effect gevonden op de suicidaliteit, terwijl de depressieve symptomen afnemen.
 • Antiparkinson-medicatie
 • Benzodiazepinen
  Benzodiazepinen kunnen paradoxale reacties veroorzaken als bijwerking of als onttrekkingsverschijnsel, bijvoorbeeld depressieve klachten en suïcidale gedachten
 • 5-α-reductaseremmers (finasteride en dutasteride)
  depressieve stemming en depressie. Op basis van dierexperimenteel onderzoek wordt verondersteld dat 5-α-reductaseremmers de stemming en het gedrag kunnen beïnvloeden doordat ze de omzetting van progesteron naar allopregnanolon, dat een effect heeft op gamma-amino-boterzuur (GABA).
 • Montelukast
  Montelukast (Singulair) is een medicijn tegen astma en allergie, heeft ernstige bijwerkingen: veranderingen in gedrag en stemming, slaapproblemen, angsten, agressie of vijandigheid, zelfs depressie en suïcide.
 • NSAID's, amandantine, flunarizine allen geasscocieerd met depressieve klachten als bijwerking.

 

Andere psychiatrische bijwerkingen

 • Azathioprine: angststoornissen 
 • Gosereline: depressie en psychose
 • Losartan: hallucinaties, nachtmerries, angst en depressie 
 • Tramadol: (vrijwel alleen bij ouderen): hallucinaties, slaperigheid, verwardheid
 • Pergolide: gokverslaving 
 • Rusteloosheid, verwardheid en depressie (0,01-0,1%) en hallucinaties en agressie (< 0,01%). Bij Lareb zijn diverse meldingen gedaan van psychische bijwerkingen: slaapproblemen, stemmingswisselingen, verward gedrag en agressie.  
  Bron: LarebBron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›