Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Paliperidon - Invega

Inleiding

Paliperidon is een nieuw antipsychoticum dat de actieve metaboliet van risperidon bevat. Paliperidon wordt gemaakt als tablet met gereguleerde afgifte (3 mg, 6 mg, 9 mg en 12 mg), dit zou tot minder fluctuaties in de spiegels leiden.

Commissie Farmaceutische Hulp (CFH)

De CFH beoordeelt namens het CVZ de therapeutische waarde van nieuwe geneesmiddelen voor opname in het GVS en voor opname of verlenging van opname in de beleidsregels van de NZa. De CFH kan op verzoek ook niet-geregistreerde indicaties van geneesmiddelen beoordelen. De commissie bestaat uit externe, onafhankelijke deskundigen en vergadert maandelijks. Het CFH-advies luidt: "Bij de behandeling van acute psychosen heeft haloperidol in een lage dosering (4–10 mg/dag) op basis van effectiviteit en ervaring de voorkeur. Bij chronische beelden wordt op individuele gronden gekozen voor een klassiek antipsychoticum zoals haloperidol of een atypisch antipsychoticum, zoals risperidon. Van paliperidon zijn geen voordelen aangetoond ten opzichte van risperidon".

Onderzoek

Onderzoeker (Nazirizadeh et al) hebben de dalspiegels van paliperidon na toediening van paliperidon en van risperidon plus paliperidon (=hydroxyrisperidon, de actieve metaboliet) na toediening van risperidon vergeleken. De spreiding tussen personen en na herhaalde toediening binnen personen bleek niet te verschillen. Dit betekent dus dat er niet minder fluctuaties in dalspiegels zijn, mogelijk dat paliperidon minder hoge piekspiegels geeft dan bij risperidon. Het is echter volstrekt onduidelijk of dit een voor- of een nadeel is.

Referenties

  1. Nazirizadeh Y, Vogel F, Bader W, Haen E, Pfuhlmann B, Grunder G, et al.
    Serum concentrations of paliperidone versus risperidone and clinical effects.
    Eur J Clin Pharmacol. 2010;66(8):797-803
  2. Farmacotherapeutisch Kompas

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›