Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Monodisciplinaire richtlijn ADHD bij volwassenen

02 October 2015

ADHD bij volwassenen

ADHD bij kinderen wordt al decennia herkend en behandeld. ADHD bij volwassenen is echter een relatief nieuwe diagnose. De complexiteit van ADHD bij volwassenen maakt dat deze stoornis in de gespecialiseerde GGZ vastgesteld en behandeld dient te worden. Tot op heden ontbrak het aan een evidence-based richtlijn voor diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen.

Zorgstandaard ADHD

In de nieuwe richtlijn (fase 1) worden uitsluitend de onderwerpen ‘diagnostiek’ en ‘medicamenteuze behandeling’ beschreven. De onderwerpen ‘comorbiditeit’ en ‘niet-medicamenteuze behandeling’ worden toegevoegd aan de richtlijn in een vervolgproject; de ontwikkeling van de Zorgstandaard ADHD voor alle leeftijden. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ gaat in 2015 van start met de ontwikkeling van deze Zorgstandaard ADHD. Tot die tijd stelt de richtlijn (fase 1) de norm voor het medisch professioneel handelen van psychiaters inzake de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaringen en andere overwegingen stelt de richtlijncommissie dat de diagnose ADHD bij volwassenen betrouwbaar kan worden vastgesteld door een deskundig psycholoog of psychiater met een uitgebreid diagnostisch interview en informatie van de patiënt (en evt. omgeving) over zijn/haar klachten en disfunctioneren. 
Of medicatie wordt voorgeschreven hangt onder meer af van de ernst van de stoornis, de risico’s van wel/geen medicijnen geven en de mogelijke bijwerkingen. Het gaat hierbij altijd om een balans voor de individuele patiënt, die door arts en patiënt samen worden afgewogen. 
Uit wetenschappelijk literatuuronderzoek en klinische ervaring met de behandeling van volwassenen met ADHD blijkt dat de voordelen van stimulantia opwegen tegen de nadelen en dat de veiligheidsaspecten (de gevolgen van bijwerkingen) bij goede monitoring beheersbaar zijn. Methylfenidaat en dexamfetamine zijn de middelen van eerste keuze in de medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD. Langwerkende preparaten verdienen hierbij de voorkeur. Beide medicijnen, mits door een deskundige voorgeschreven, kunnen veilig worden toegepast bij volwassenen en zijn aantoonbaar effectief in de vermindering van klachten.

Bron: De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›