Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

CVZ overdrijft kostenstijging ggz

29 March 2013

Het CVZ stelde in april 2012 dat de uitgaven voor ggz veel harder zijn gestegen dan de uitgaven voor de hele zorg. In het rapport Geneeskundige GGZ deel 1 raamde het CVZ de kosten van de ggz in 2010 op 5,9 miljard euro en in 2000 op 2,4 miljard. Een kostenstijging van 146 procent. Veel meer dan de 114 procent voor de hele zorg. Deze bovenmatige kostenstijging is de rechtvaardiging om het ggz-pakket ingrijpend in te perken.

CVZ-schatting is te hoog
Maar volgens Henk Heijnen is het CVZ-cijfer van 5,9 miljard euro voor de ggz-kosten in 2010 veel te hoog. ‘Het Trimbos-instituut, CBS en NZa komen uit op 5,4 miljard euro. Zelf geeft CVZ nu in de Zorgcijfers voor 2010 5,7 miljard euro aan. Het cijfer van de uitgaven voor 2000 is daarentegen te laag. Het Trimbos-instituut en CBS stellen deze op 2,6 miljard. De uitgaven voor ggz groeien volgens deze instituten over 2000-2010 met 111 procent; vrijwel gelijk aan de hele zorg.’

Bewuste overdrijving kostenstijging
Heijnen vermoedt dat het CVZ de kostenstijging bewust overdrijft. ‘De cijfers van Budgettair Kader Zorg, CVZ, NZa en CBS wijken vanwege verschillen in definities vaak fors van elkaar af. Men kan deze cijfers niet zonder toelichting naast elkaar leggen. Toch zie je regelmatig dat het ministerie van VWS, het CVZ, het NZa en de zorgverzekeraars onvergelijkbare of anderszins onjuiste zorgcijfers gebruiken om extra bezuinigen in de ggz te rechtvaardigen. Dat is niet goed voor de discussie over de beheersing van de zorguitgaven. Het leidt tot verkeerde beslissingen en ook tot onbegrip bij de professionals die de groeiende zorgvraag moeten opvangen.’

CVZ komt met juiste cijfers
Het CVZ ontkent dat het rapport is geschreven vanuit een bezuinigingsperspectief. ‘We brengen op verzoek van de minister een ordening aan in wat onder geneeskundige ggz verstaan moet worden en ten laste van de daarvoor bestemde budgetten gebracht kan worden’, zegt een woordvoerder. Hij wijst erop dat de cijfers van april 2012 een raming zijn en dat de daadwerkelijke uitgaven kunnen afwijken. ‘In deel 2 van het rapport over geneeskundige ggz, waarvan de definitieve versie nog moet verschijnen, kan iedereen er van uitgaan dat het CVZ rekent met de juiste gegevens.’

Overheidsbeleid leidt tot hogere kosten ggz
Volgens Heijnen is de overheid voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de kostenstijging in de ggz. In de eerste helft van het decennium heeft VWS extra geld gestoken in de aanpak van wachtlijsten. Verder is veel geld gestoken in uitbreiding van ambulante ggz en beschermende woonvormen als vervanging voor klinische ggz zonder erop toe te zien dat deze substitutie werkt. Vanaf 2008 is ruimte gemaakt voor nieuwe zorgaanbieders. In de curatieve ggz kwamen er binnen twee jaar meer dan zeventig aanbieders bij. Zij hebben hun omzet zien groeien van 10 miljoen in 2008 naar 147 miljoen in 2012, aldus Heijnen.

 

Bron: zorgvisie.nl

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›