Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Archief

Misofonie

Misofonie betekent letterlijk 'haat van geluid.' Mensen met misofonie ervaren extreme walging, afschuw, haat of woede bij bepaalde 'normale' geluiden. Vaak zijn dit geluiden die door mensen worden gemaakt, zoals adem- of eetgeluiden.

Ontstekingsremmers werkzaam bij depressie?

Er is in toenemende mate depressie en de activiteit van het immuunsysteem. Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met depressie sprake is van een verhoogde ontstekingsactiviteit

Vitamin B and cognition

Two-year folic acid and vitamin B12 supplementation did not beneficially affect performance on 4 cognitive domains in elderly people with elevated Hcy levels. It may slightly slow the rate of decline of global cognition, but the reported small difference may be attributable to chance.

Geldt beroepsgeheim ook voor minderjarige client?

Op alle ggz-professionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld, maar geldt dat ook voor de minderjarige cliënt?

Ontwikkelingen rond Wet Verplichte GGZ

De Wet BOPZ wordt over enige tijd vervangen door de Wet Verplichte GGZ. De tweede nota van wijziging van de wet wordt na het zomerreces aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Antidepressiva en duiken, wel of niet doen?

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde ontraadt het duiken met antidepressiva, maar in individuele gevallen kan van dat advies, mits gemotiveerd, afgeweken worden.

EPD & DIS

Kosten van dit soort mega ICT projecten annex Betuwelijnen van de zorg rijzen de pan uit.

Stoppen of doorgaan met medicatie na eerste psychose?

Antipsychotica zijn in bijna alle gevallen van een acute psychose geïndiceerd. Aanbevolen wordt om snel met medicatie te beginnen, aangezien uitstel het herstel kan verhinderen of vertragen en het risico van suïcide(pogingen) en ander gevaarlijk gedrag kan vergroten. Maar wat te doen na het herstel van een eerste psychose?

Richtlijn benzodiazepinegebruik bij zwangerschap & lactatie

November 2013 is de multidisciplinaire richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie (borstvoeding) gepubliceerd. Deze richtlijn voorziet in recente evidence-based informatie en is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

New Antidepressant Receives EU Approval

The FDA and the European Commission has granted marketing authorization for vortioxetine (Brintellix, H. Lundbeck A/S) for the treatment of adults with major depression.

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›