Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Archief

Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis

Definitieve versie van de Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychiatrische stoornis. De richtlijn beschrijft een actuele, zorgvuldige en bruikbare procedure die nauwgezet wordt doorlopen bij een verzoek om levensbeëindiging.

Alcoholgebruik is een belangrijke risicofactor voor de wereldwijde ziektelast.

Alcoholgebruik is wereldwijd verantwoordelijk voor 2,8 miljoen sterfgevallen per jaar.

Mijn zusje kon niet genezen

"Mijn zusje kon niet genezen." Woorden van een geëmotioneerde koningin Máxima in reactie op de zelfmoord van haar zus.

Brexanolone, een nieuw middel tegen postpartum depressie

n maart 2019 werd brexanolon door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) geregistreerd als geneesmiddel voor de behandeling van PPD.

Cannabisolie bij schizofrenie?

CBD als toevoeging bij andere medicatie bij patiënten met schizofrenie. CBD bleek een positief effect te hebben op de positieve symptomen en cognitie.

Trimbos-instituut | Langdurige klachten na ecstasygebruik

Een verkenning van ecstasy-gerelateerde hallucinogene perceptiestoornis en depersonalisatie op basis van literatuur, dossieronderzoek en interviews met patiënten.

De Vloek van slimme mensen

Het Imposter syndroom: het idee dat anderen ieder moment kunnen ontdekken dat je helemaal niet zo slim, gevat of capabel bent als dat je wellicht op hen overkomt.

Risicodrempels voor alcoholgebruik

Drempel voor het laagste risico op sterfte door alle oorzaken is ongeveer 100 g alcohol per week.

Raw fruits & vegetables vs Processed Fruits and Vegetables

Intake of Raw Fruits and Vegetables Is Associated With Better Mental Health Than Intake of Processed Fruits and Vegetables

Beeldende therapie blijkt effectief bij persoonlijkheidsproblematiek

Beeldende therapie biedt een directe, ervaringsgerichte therapeutische ingang om contact te kunnen leggen met de cliënt en diens problemen. Hierbij maakt de beeldend therapeut gebruik van de kwaliteiten van beeldende materialen, het beeldend proces en het beeldend werkstuk.

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›