Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Archief

De Vloek van slimme mensen

Het Imposter syndroom: het idee dat anderen ieder moment kunnen ontdekken dat je helemaal niet zo slim, gevat of capabel bent als dat je wellicht op hen overkomt.

Risicodrempels voor alcoholgebruik

Drempel voor het laagste risico op sterfte door alle oorzaken is ongeveer 100 g alcohol per week.

Raw fruits & vegetables vs Processed Fruits and Vegetables

Intake of Raw Fruits and Vegetables Is Associated With Better Mental Health Than Intake of Processed Fruits and Vegetables

Beeldende therapie blijkt effectief bij persoonlijkheidsproblematiek

Beeldende therapie biedt een directe, ervaringsgerichte therapeutische ingang om contact te kunnen leggen met de cliënt en diens problemen. Hierbij maakt de beeldend therapeut gebruik van de kwaliteiten van beeldende materialen, het beeldend proces en het beeldend werkstuk.

Wanneer stoppen met antipsychotica na een eerste psychose?

Na eerste psychose stoppen met antipsychotica na 3 jaar.

Wanneer stoppen met antipsychotica na eerste psychose?

In patients with first-episode psychosis with a full initial response to treatment, medication continuation for at least the first 3 years after starting treatment decreases the risk of relapse and poor long-term clinical outcome.

Dynamic networks of PTSD symptoms during conflict

Na een traumatische gebeurtenis ontwikkelen sommige mensen een posttraumatische stressstoornis, terwijl anderen dat niet doen. In Israël is onderzoek gedaan naar Israëlische burgerslachtoffers van de Gaza-oorlog in 2014. Het bleek dat met name de "schrikreactie" de belangrijkste voorspeller was van toekomstige PTSS-symptomen.

Langdurige klachten na ecstasygebruik

Een verkenning van ecstasy-gerelateerde hallucinogene perceptiestoornis en depersonalisatie op basis van literatuur, dossieronderzoek en interviews met patiënten

Kurkuma en de invloed op stemming en geheugen

Kurkuma gaf in een (dubbelblind placebogecontroleerd) onderzoek sterke verbeteringen in geheugen en aandacht.

Documentaire opdracht MPS of DIS.

Voor een documentaire opdracht van de Filmacademie zijn studenten op zoek naar iemand die dagelijks te maken heeft met MPS of DIS.

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›