Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

FACT

12 January 2020

Het moet anders in de geestelijke gezondheidszorg, vond minister Schipper (VWS) in 2012: minder bedden, meer behandeling thuis. Er werd een zogenaamde ambulantiseringsafspraak met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties om in de GGZ de ambulante zorg op te bouwen en klinische capaciteit af te bouwen. Over het totaal van de intamurale plaatsen is afgesproken dat er in 2020 eenderde minder bedden zullen zijn dan in 2008.

Ambulantisering

De ambulantisering zou moeten bijdragen aan een gezonder, zelfstandiger en socialer leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ambulantisering houdt in dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. Het streven is: minder en kortere psychiatrische opnamen en gelijktijdig verbetering van de ambulante zorg en ondersteuning. (Trimbos)

FACT

De ambulantisering heeft geleid tot het opricht van zogenaamde FACT-teams: Flexible Assertive Community Treatment. Zij behandelen en begeleiden thuiswonende patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Nederland telt vierhonderd FACT-teams, die elk gemiddeld tweehonderd psychisch kwetsbare personen begeleiden. Een FACT-team bestaat uit een psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, IPS Trajectbegeleider, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers en ervaringsdeskundigen. (FACT)

Doorgeschoten ambulantisering

Het aantal bedden in de GGZ en het aantal plekken voor beschermd wonen zijn beperkt, gemeenten hebben te weinig geld voor woonbegeleiding en voor  dagbesteding aan psychiatrische patiënten. In ide praktijk van het FACT-team blijkt dat de ambulantisering te ver is doorgeschoten: het is een illusie dat je iedereen thuis kunt behandelen met een eigen netwerk. (Trouw)

Ambulantisering ggz is mislukt

 

 

 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›