Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Wet verplichte ggz (Wvggz)

01 December 2019

De Wet BOPZ wordt 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. De nieuwe wet wil gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. Een belangrijk verschil is dat verplichte zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden.

Deze wet regelt gedwongen behandeling voor mensen die door een psychische stoornis een gevaar zijn voor zichzelf of anderen. De strafrechter kan nu aan een verdachte zorg kan opleggen in een ggz-instelling ook als het mensen zijn die geen behandelbare stoornis hebben, maar wel "allerlei problemen veroorzaken". Gevolg is dat de zorg voor kwetsbare psychiatrische patiënten in het gedrang komt en dat het onveilig kan worden voor patiënt en behandelaar.

Dat betekent o.a. zorg op maat (minder opnames), versterking van de rechtspositie van patiënt en diens naasten (waardoor mogelijk meer spanningen tussen hulpverleners en familie). Een polderwet die zijn doel voorbij schiet omdat het iedereen tegemoet wil komen, met als gevolg  meer juridische procedures en  administratieve eisen om de positie van de patiënt te versterken; m.a.w. meer tijd kwijt aan klachtenprocedures, minder tijd om te behandelen

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›