Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Wettelijke regelingen

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten

Juridisch Loket
geeft gratis juridisch advies. 

Ministerie van Justitie
zorg voor wetgeving is een belangrijke taak van Justitie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
zorg voor mensen in een gezonde samenleving

Nationale Ombudsman
behandeling van klachten over bijna alle overheidsinstanties

Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg (PVP)
verleent patiënten in de GGZ advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten

Raad voor de Rechtsbijstand
zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen

Sociaal Raadsliedenwerk
geeft gratis advies en informatie op sociaal-juridisch terrein aan mensen die moeite hebben hun eigen belangen te behartigen

Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg (SOKG)
ondersteuning voor iedereen die te maken heeft met klachtenopvang in de zorgsector

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
bewaken de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg

Tuchtrecht startpagina
startpagina

Zorgbelang Nederland
branche-organisatie van de Zorgbelangorganisaties (behartigen die de belangen van zorgvragers in de regio behartigen, informatie geven en zich inzetten voor de kwaliteit van de zorg)

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›