Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg NIEUW

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inleiding

Er komt een nieuwe, wettelijke regeling met zorg op maat voor mensen die als gevolg van een psychische stoornis een aanzienlijk risico hebben op ernstige schade voor zichzelf of bij anderen veroorzaken. Dit blijkt uit het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg van minister Hirsch Ballin, mede namens minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het voorstel vervangt de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).

Toelichting

Om de risico's weg te nemen kan de rechter straks één zorgmachtiging afgeven met een keuze uit verschillende vormen van verplichte zorg, bijvoorbeeld een ambulante behandeling, verzorging of begeleiding. Gedwongen opname blijft bestaan. Maar het voorkomen van dwang krijgt voorrang. Eerst zullen alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg volledig moeten worden benut. Anders dan nu, zal de rechter zich ook vooraf uitspreken over dwangbehandeling. Een commissie van deskundigen adviseert de rechter bij de keuze voor de juiste zorg. In spoedeisende gevallen waarin niet gewacht kan worden op een zorgmachtiging kan voortaan een beroep op een crisismaatregel worden gedaan. De crisismaatregel vervangt de inbewaringstelling.

Concept

Het conceptwetsvoorstel Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg wordt door de Ministers van Justitie en VWS aan een groot aantal organisaties ter consultatie aangeboden (eind november 2008). Daarnaast zal op zeer korte termijn de mogelijkheid worden geboden om via het internet op het wetsvoorstel te reageren. De consultatietermijn eindigt op 1 februari 2009.

Meer informatie

Zorg op maat voor mensen met een psychische stoornis

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›