Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Anorexia - oorzaken

Algemeen

Over de oorzaken is maar weinig bekend. Vaak wordt gezocht naar één verklaring, maar er is eerder sprake van verschillende invloeden van psychologische, sociaal-culturele en biologische aard, die met elkaar in wisselwerking staan en die wisselen van persoon tot persoon. Een aantal van die factoren die van belang zijn worden hieronder genoemd.

Genetische factoren

De kans op anorexia in de bevolking is 1 op de 200 maar heeft iemand in je naaste familie het, dan stijgt die kans naar 1 op de 30. Krijgt iemand van een eeneiige tweeling anorexia, dan heeft de ander vijftig procent kans om het ook te krijgen. Dat wijst op een genetische invloed. Het AgRP gen bevat de code voor een neuropeptide dat werkzaam is in de hersenen en daar de eetlust stimuleert. Teveel AgRP zorgt voor vreet- en vetzucht. Te weinig AgRP zou wel eens tot vermagerzucht kunnen leiden. Recent onderzoek door het UMC vond bij 16 van 145 onderzochte patiënten met anorexia nervosa (11%), een afwijkende AgRP gen aan.

Biologische factoren

Disregulatie van serotonerge en dopaminerge systemen wordt zowel bij anorexia nervosa als bij boulimia nervosa gevonden en draagt waarschijnlijk tot het ontstaan van de eetstoornis. Mogelijk ontstaat echter ook secundair een verstoring van het serotonerge systeem door verminderde inname van tryptofaan, een precursor van serotonine (stof waaruit serotonine opgebouwd wordt).

Predisponerende factoren

  • onvermogen situaties reëel te beoordelen en eigen keuzes te maken
  • gevoelens van waardeloosheid
  • angst controle over zichzelf te verliezen
  • gezin of sociaal klimaat waarin men de eigen persoonlijkheid moeilijk kan ontwikkelen
  • gezin of sociaal klimaat waar tegenstrijdige eisen aan de rol van de persoon worden gesteld
  • gezin of sociaal klimaat waarin slank zijn als erg belangrijk wordt gezien

Initiërende factoren (factoren die van belang zijn bij het beginnen)

  • Een ingrijpende gebeurtenis stelt plotseling nieuwe eisen waaraan maar moeilijk kan worden voldaan door onder andere moeite met zelfstandig handelen en sterke gevoelens van waardeloosheid.
  • Enkele kilo's afvallen leidt tot waardering en soms bewondering van de omgeving, voor een meisje dat sterk twijfelt aan haar eigen functioneren en die het sterk afhankelijk is van het oordeel van anderen, kan dit betekenen dat zij terecht komt in een negatieve spiraal van hongeren en mager zijn om verzekerd te zijn van waardering.

Psychologische factoren

Hoewel een aantal psychische kenmerken, zoals faalangst, bij veel eetstoornissen voorkomt, zijn er geen algemeen oorzakelijke psychologische factoren bekend. Sociaal-culturele theorieën benadrukken het belang van het slankheidsideaal in de westerse landen. De in onze maatschappij geldende norm "mager is mooi" zou kwetsbare personen (met name meisjes) ertoe aanzetten om te streven naar een lager dan hun fysiologisch gezond gewicht.

Literatuur anorexia nervosa

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›