Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Aanpassingsstoornis

DSM-IV-TR criteria

Klik hier voor uitleg DSM
A. Het ontstaan van emotionele en gedragssymptomen in reactie op (een) herkenbare stress veroorzakende factor(en) die zich binnen drie maanden na het begin van de stress veroorzakende factoren voordoen.
B. Deze symptomen of gedragingen zijn significant zoals blijkt uit één van de twee volgende:
(1) duidelijk lijden dat ernstiger is dan wat verwacht kon worden bij blootstelling aan de stress veroorzakende factor
(2) significante beperkingen in sociaal of beroepsmatig (studie) functioneren
C. De stress gebonden stoornis voldoet niet aan de criteria voor een andere specifieke As I stoornis en is niet slechts een verergering van een reeds bestaande As I of As II stoornis.
D. De symptomen zijn geen uiting van een rouwreactie.
E. Zodra de stress veroorzakende factor (of de gevolgen ervan) is weggevallen, blijven de symptomen niet langer dan zes maanden daarna aanwezig.

Subtypes

• met depressieve stemming
indien symptomen als depressieve stemming, huilerigheid of gevoelens van hopeloosheid de belangrijkste uitingen zijn.
• met angst
indien symptomen als zenuwachtigheid, ongerustheid en rusteloosheid, of bij kinderen, angst voor separatie van de belangrijkste hechtingsfiguren de belangrijkste uitingen zijn.
• met gemengd angstige en depressieve stemming
indien symptomen met een combinatie van depressie en angst als de belangrijkste uiting is.
• met een stoornis in gedrag
indien een gedragsstoornis, waarbij de rechten van anderen of van belangrijke, bij de leeftijd passende. maatschappelijke normen en regels worden overtreden (bijvoorbeeld spijbelen, vandalisme, roekeloos autorijden, vechten, niet nakomen van wettelijke verplichtingen) de belangrijkste uitingen is.
• met een gemengde stoornis van emoties en gedrag
indien zowel emotionele symptomen (bijvoorbeeld depressie, angst) als een gedragsstoornis (zie hierboven bij het subtype) e belangrijkste uitingen zijn.
• niet gespecificeerd
voor onaangepaste reacties (bijvoorbeeld lichamelijke klachten, sociale teruggetrokkenheid of slecht tot werken of studeren komen) of psychosociale stress veroorzakende factoren die niet geclassificeerd kunnen worden als een van de specifieke subtypes van een aanpassingsstoornis.

Duur

• Acuut
indien de stoornis korter dan zes maanden duurt
• Chronisch
indien de stoornis zes maanden of langer duurt.
Per definitie kunnen de symptomen niet langer dan zes maanden na het wegvallen van de stress veroorzakende factor of de gevolgen daarvan voortduren. De specificatie chronisch is derhalve van toepassing als de stoornis langer dan zes maanden voortduurt als reactie op een chronisch stress veroorzakende factor of op een stress veroorzakende factor die blijvende gevolgen heeft.

Voorbeelden

- burn-out
- pathologisch rouw

Boeken

Klik hier voor voor boeken over aanpassingsstoornissen


Referentie

American Psychiatric Association
Diagnostische Criteria van de DSM-IV-TR
Swets & Zeitlinger (2001)

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›