Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

Conversiestoornis of functionele neurologische symptoomstoornis ›
Symptomen of gebreken op het gebied van de motoriek of van de zintuigen met of zonder veranderingen in het bewustzijn...
Ziekteangststoornis (voorheen hypochondrie) ›
Bij de ziekteangststoornis (voorheen hypochondrie) staat de preoccupatie met het hebben of krijgen van een ernstige ziekte centraal....
Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden ›
Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden zijn psychologische factoren die de behandeling van lichamelijke ziekte verstoren, zoals slechte therapietrouw....
Nagebootste stoornis ›
Aandoening waarbij het voorwenden van de symptomen het eerste criterium is, en het afwezig zijn van duidelijke externe materiële bekrachtiging van het gedrag het tweede...
Somatisatiestoornis ›
De somatisatiestoornis bestaat niet langer als aparte stoornis, maar is opgegaan in de door de somatisch-symptoomstoornis. ...
Ongespecificeerde somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis ›
Stoornissen die niet volledig voldoen aan de criteria voor een van de stoornissen in de catergorie somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis....
Somatisch-symptoomstoornis ›
De somatische-sympstoomstoornis vervangt de somatisatiestoornis, de pijnstoornis en de ongedifferentieerde somatoforme stoornis in de DSM-5...

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen (Somatic symptom and related disorders, SSRD)

De somatoforme stoornissen zoals omschreven in de DSM-IV komen voort uit aandoeningen als "hypochondrie", "conversie" en "somatisatie". Ze werden gedefinieerd als "stoornissen die de vorm aannemen van een lichamelijke aandoening, hoewel ze niet worden verklaard door een organisch ziekteproces of pathofysiologisch mechanisme, maar berusten op een psychische stoornis". Het onderscheid tussen de somatisatiestoornis, de pijnstoornis en de ongedifferentieerde somatoforme stoornis is vervallen in de DSM-5, er was teveel overlap tussen de categorieën en het gebruik van een negatief criterium, namelijk het ontbreken van een medische verklaring voor de somatoforme klacht, leidde tot problemen omdat het onverklaard zijn vaak discutabel was. In tegenstelling tot bij de somatoforme stoornissen, waar het altijd om lichamelijk onverklaarde klachten moest gaan, kunnen bij de ssrd de symptomen wel of niet samenhangen met een gediagnosticeerde lichamelijke ziekte (APA 2013) Centraal staat dat de somatische symptomen gepaard gaan met abnormale gedachten, gevoelens, en gedrag, ongeacht de vraag of de somatische klachten gepaard gaan met een gediagnosticeerde lichamelijke ziekte. (Feltz, 2014) 

Multidisciplinaire richtlijn

SOLK en somatoforme stoornissen

Boeken

Klik hier voor boeken


Bron

 • American Psychiatric Association
  Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5de versie) (DSM-5).
  Washington: American Psychiatric Press; 2013.
 • Feltz, CM van der; Houdenhove B van
  DSM-5: van somatoforme stoornissen naar ‘somatic symptom and related disorders’
  Tijdschrift voor psychiatrie 56 (2014) 182-186
 • Escobar JI, Cook B, Chen CN, Gara MA, Alegría M, Interian A, e.a.
  Whether medically unexplained or not, three or more concurrent somatic symptoms predict psychopathology and service use in community populations.
  J Psychosom Res 2010; 69: 1-8.

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›