Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Waanstoornis

DSM-IV-TR criteria

Klik hier voor uitleg DSM
A. Niet bizarre wanen (dat wil zeggen betrekking hebbend op situaties die in het echte leven kunnen voorkomen zoals achtervolgd worden, vergiftigd worden, besmet worden, op een afstand bemind worden of bedrogen worden door echtgenoot of geliefde, of een ziekte hebben) met een duur van ten minste één maand.
B. Er is nooit voldaan aan criterium A voor schizofrenie.
N.B. Gevoels- en reukhallucinaties kunnen aanwezig zijn bij de waanstoornis als ze samenhangen met het waanthema.
C. Los van de invloed van de wanen of de vertakkingen ervan is het functioneren niet duidelijk beperkt en is het gedrag niet onmiskenbaar vreemd of bizar.
D. Indien stemmingsepisodes tegelijk met wanen zijn voorgekomen, was de totale duur daarvan kort in verhouding tot de duur van de waanperiodes.
E. De stoornis is niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening.

Types (op basis van het belangrijkste waanthema)

• Erotomane type
Centrale thema van de waan is dat iemand verliefd is op de patiënt. Pogingen contact op te nemen met degene die verliefd zou zijn door middel van telefoontjes, brieven of zelfs door schaduwen en 'stalking' kunnen veel voorkomen. Door met de waan samenhangend gedrag kan iemand in aanraking komen met de politie.
• Grootheidstype
Patiënt is ervan overtuigd één of ander groot talent te bezitten of een belangrijke ontdekking gedaan te hebben.
• Jaloersheidtype
Patiënt is ervan overtuigd dat een partner of minnaar ontrouw is. Deze overtuiging wordt gebaseerd op onjuiste, door twijfelachtig 'bewijs' ondersteunde conclusies. Onder dergelijke omstandigheden kan gevaar bestaan voor lichamelijk geweld.
• Achtervolgingstype
Patiënt gelooft dat er tegen hem wordt samengezworen, dat hij wordt bespioneerd, belasterd of getreiterd. Hij kan herhaaldelijk proberen zijn recht te halen door in beroep te gaan bij re chtbanken en andere overheidsinstellingen. Mogelijk neemt hij zijn toevlucht tot geweld als vergelding voor ingebeelde achtervolging.
Somatisch
• Gemengd
• Niet gespecificeerd

Nederlandstalige links

Klik hier voor Nederlandstalige links

Engelstalige links

Internet Mental Health
Merck Manual
PubMed (overzicht van de publicaties van één jaar)

Referentie

Diagnostische Criteria van de DSM-IV-TR
American Psychiatric Association
Swets & Zeitlinger (2001)

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›