Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Schizofrenie - subtypes

I. PARANOIDE TYPE

Deze vorm manifesteert zich met name rond het dertigste levensjaar. Vaak betreft het mensen die een plaatsje in de maatschappij veroverd hebben. Ze vertonen minder achteruitgang van geestelijke vermogens, emotionele respons en gedrag dan de andere vormen. De patiënt is vaak gespannen, achterdochtig, op zijn hoede, gereserveerd en vaak vijandig. Het gaat deze patiënt, in verhouding met de andere vormen, redelijk af.

DSM-IV-TR criteria

Klik hier voor uitleg DSM
Een vorm van schizofrenie waarbij aan de volgende criteria wordt voldaan:
A.preoccupatie met een of meer wanen of frequente gehoorshallucinaties

B.geen opvallend aanwezige onsamenhangende spraak, chaotisch of katatoon gedrag of vlak of inadequaat gedrag


II. GEDESORGANISEERDE TYPE (vroegere hebefrenie)

Ontstaat vaak op jeugdige leeftijd, gewoonlijk tegen het einde van de pubertijd, voor het vijfentwintigste levensjaar. Gekarakteriseerd door een terugval naar een primitief, ontremd en ongeorganiseerd gedrag en een inadequate emotionele respons. Gewoonlijk is er sprake van een doelloze, niet constructieve activiteit. Vaak uitgesproken denkstoornissen, extreem slechte realiteitstoetsing en verwaarlozing van sociaal gedrag, voorkomen en uiterlijk.
DSM-IV-TR criteria
Een vorm van schizofrenie waarbij aan de volgende criteria wordt voldaan:
A.Alle volgende symptomen zijn opvallend aanwezig:
(1) onsamenhangende spraak
(2) chaotisch gedrag
(3) vlak of inadequaat gedrag

B.Voldoet niet aan criteria van katatone type


III. KATATONE TYPE

DSM-IV-TR criteria
Een vorm van schizofrenie waarin het beeld wordt overheerst door ten minste twee van de volgende:
1.motorische onbeweeglijkheid zich uitend in katalepsie (met inbegrip van wasachtige buigzaamheid) of stupor

2.overmatige motorische activiteit (die ogenschijnlijk doelloos is en niet beïnvloed wordt door externe prikkels)

3.extreem negativisme (een ogenschijnlijk zinloze weerstand tegen alle opdrachten of het handhaven van een rigide houding ondanks pogingen om in beweging gebracht te worden) of mutisme

4.vreemde willekeurige bewegingen zich uitend in een katatone houding (willekeurig aannemen van inadequate of bizarre houdingen), stereotiepe bewegingen, opvallende maniërismen of opvallend grimasseren

5.echolalie of echopraxie


IV. ONGEDIFFERENTIEERDE TYPE

DSM-IV-TR criteria
Een vorm van schizofrenie waarbij symptomen die voldoen aan criterium A aanwezig zijn, maar waar niet voldaan wordt aan de criteria van het paranoïde, katatone of gedesorganiseerde type.

V. RESTTYPE

DSM-IV-TR criteria
Een vorm van schizofrenie waarbij aan de volgende criteria wordt voldaan:
A.afwezigheid van opvallende wanen, hallucinaties, onsamenhangende spraak en uitgesproken chaotisch of katatoon gedrag.

B.er zijn voortdurend symptomen van de stoornis in een lichte vorm aanwezig zoals blijkt uit de aanwezigheid van negatieve symptomen of van twee of meer symptomen, vermeld bij criterium A voor schizofrenie, (bijvoorbeeld vreemde overtuigingen, ongewone zintuiglijke ervaringen).

Literatuur schizofrenie

1. CATIE

Schizophrenia Study
2. CUtLASS 1
Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs in Schizophrenia Study

3. Bogers JPAM, Schulte PFJ
Farmacotherapie bij schizofrenie: oude en nieuwe antipsychotica, clozapine en voorbij clozapine
Psyfar (2008) 2, 13-18
4. Rummel C, Kissling W, Leucht S
Antidepressants for the negative symptoms of schizophrenia
Cochrane database of systematic reviews 2006 Issue 3, art no: CD005581

5. American Psychiatric Association
Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia
American Journal of Psychiatry (1997) 154, 1-63

6. Richtlijn antipsychoticagebruik bij schizofrene psychosen
Nederlandse Vereniging voor psychiatrie
Boom (1998)

7. Consensusdocument: Minimumvoorwaarden voor de behandeling van schizofrenie 1996
Schizofrenie Stichting Nederland 1996

8. Gaebel W, Riesbeck M, Wolwer W, Klimke A, Eickhoff M, von Wilmsdorff M, et al.
Relapse prevention in first-episode schizophrenia-maintenance vs intermittent drug treatment with prodrome-based early intervention: results of a randomized controlled trial within the German Research Network on Schizophrenia
J Clin Psychiatry. 2011;72(2):205-18

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›