Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Vermijdende persoonlijkheidsstoornis

Kenmerken
Mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis hebben behoefte aan contact, maar zijn zo bang voor afwijzing, vernedering of kwetsing dat zij dit uit de weg gaan. Vaak is bij hen sprake van verlegenheid en sterke geremdheid en lijken hun klachten op die van de sociale fobie. Ze kunnen zich schamen voor innerlijke of uiterlijke tekortkomingen die in hun beleving sterk uitvergroot zijn en verborgen moeten blijven voor hun omgeving.

DSM-IV-TR criteria
Klik hier voor uitleg DSM
Een diepgaand van geremdheid in gezelschap, gevoel van tekortschieten en overgevoeligheid voor een negatief oordeel, beginnend in vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties zoals blijkt uit vier (of meer) van de volgende:

  1. vermijdt beroepsmatige activiteiten die belangrijke intermenselijke contacten met zich meebrengen vanwege de vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing
  2.  heeft onwil om bij mensen betrokken te raken, tenzij ze er zekerheid bestaat dat men hem/haar aardig vindt
  3. toont gereserveerdheid binnen intieme relaties uit vrees vernederd of uitgelachen te worden
  4. is gepreoccupeerd met de gedachte in sociale situaties bekritiseerd of afgewezen zullen
  5. is in nieuwe intermenselijke situaties geremd, vanwege het gevoel tekort te schieten
  6. ziet zichzelf als sociaal onbeholpen en voor anderen onaantrekkelijk of minderwaardig
  7. is uitzonderlijk onwillig persoonlijke risico's te nemen of betrokken te raken bij nieuwe activiteiten omdat deze hem of haar in verlegenheid zouden kunnen brengen

 

Bron
DSM-5 - Nederlandse vertaling
American Psychiatric Association
Uitgeverij Boom 

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›