Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Inleiding

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen Niet Anders Omschreven of in het Engels Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified wordt hier wel afgekort tot PDD-N0S. Met PDD-NOS wordt een groep kinderen bedoeld die een onduidelijk omschreven restgroep vormen van de aan autisme verwante ontwikkelingsstoornissen.
Diagnostiek van kinderpsychiatrische stoornissen is moeilijk. Hoewel er een duidelijk onderscheid is tussen ADHD en PDD-NOS, blijkt in de praktijk er nogal eens sprake van wisselende en/of overlappende diagnoses ensoms worden beide diagnoses gesteld bij één persoon.

DSM-IV-TR criteria

Klik hier voor uitleg DSM
Deze categorie moet worden gebruikt als er een ernstige en pervasieve beperking is in de ontwikkeling van de wederkerige sociale interactie of van de verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden, of als stereotiep gedrag, interesses en activiteiten aanwezig zijn, terwijl niet voldaan wordt aan de criteria voor een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Zo behoren tot deze categorie ook de "atypische autisme" beelden die niet voldoen aan de criteria van de autistische stoornis vanwege een begin op latere leeftijd, atypische symptomatologie of te weinig symptomen of deze allemaal.

Oorzaak

Klik hier voor een beschrijving van de oorzaken

Behandeling

Klik hier voor een beschrijving van de behandeling

Nederlandstalige links

Klik hier voor Nederlandstalige links

Engelstalige links

• Autism Link Page
• 
Autism Research Centre
• 
Autism Society of America
• 
Center for the Study of Autism (CSA)
• 
PubMed (overzicht van de publicaties van één jaar)
• 
Syracuse University Autism Resources Page
• 
Yale Child Study Center

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›