Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Stemmingsstoornis door (genees)middel

Genotmiddelen 
Alcohol, cannabis, amfetamine (of verwant middel), cocaïne, hallucinogenen, opioïden, fencyclidine (of verwant middel) 

Geneesmiddelen 
Antihypertensiva (reserpine, propranolol, clonidine, methyldopa) 
Anti-arrhythmica (digitalis, procaïnamide) 
Anticholesterolmiddelen (cholestyramine, pravastatine) 
Hormonen (corticosteroïden, anabole steroïden, orale anticonceptiva) 
Chemotherapeutica (methotrexaat, vinblastine, asparaginase, procarbazine, interferon) 
Antibiotica (ampfotericine, cycloserine, dapson, ethionamide) 
Malariamiddelen (mefloquine) 
H2-receptorantagonisten (cimetidine, ranitidine) 
Anti-epileptica (fenobarbital) 
Psychofarmaca (antipsychotica, sedativa, hypnotica en/of anxiolytica) 

Middelen waaraan men door werk of hobby is blootgesteld 
Oplosmiddelen, vluchtige stoffen, lood

De genoemde lijst van middelen is niet uitputtend. Voor veel van de genoemde mid-delen is de depressogene werking slechts in beperkte mate evidence-based. Bij een vermoeden van een depressie (mede) ontstaan door het gebruik van een middel wordt overleg met een apotheker geadviseerd.

Bron: MDR depressie (2009)

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›