Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Logotherapie en existentiële analyse

Bron: Roy G.D.Carton

Inleiding

Logotherapie en existentiële analyse zijn twee kanten van dezelfde therapie. Existentiële analyse helpt bij het ontdekken van de werkelijke waarden die iemands leven kenmerken. En logotherapie helpt om die waarden concreet te realiseren. Kern van de therapie is: leren antwoorden op de vragen die het leven stelt. Logotherapie is de naam voor de behandelwijze van prof. Frankl. Het is een gesprekstherapie. Deze onderscheidt zich van andere therapieën omdat ze niet in het verleden graaft, maar praktisch, confronterend en toekomstgericht is. Bijzonder is dat Frankl's psychotherapie de kracht van het geestelijke mobiliseert. Het geestelijke, anders dan het psychische, bestaat uit de werkzame waarden in iemands persoonlijke levensovertuiging. Kortom, logotherapie is een vanuit de individuele zingeving opgezette psychotherapie die werkt binnen de grenzen van de wetenschappelijke, "evidence based", psychologie. Maar met een buitenpsychologisch, want: geestelijk gegeven. De eigenlijke kern van de therapie is: leren antwoorden op de vragen die het leven stelt.

Uitgangsprincipe

De therapie gaat er vanuit dat iedereen zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol verband wil begrijpen. Dit 'begrijpen' heeft meerdere kanten: het is zowel cognitief, intuïtief als gedragsmatig. En betreft dus zowel de manier van denken, van voelen als van doen. Wanneer iemand er niet in slaagt zichzelf in een zinvol verband te begrijpen, dan ontstaat gemakkelijk een 'existentiële frustratie' die voedingsbodem kan zijn voor allerlei psychische, sociale of somatische stoornissen. Zoals neurosen, depressiviteit, criminaliteit of verslaving. Het omgekeerde is gelukkig ook het geval. Door een hervonden zinvol bestaan ontstaat nieuwe energie om die stoornissen weer om te zetten in gezondheid, flexibiliteit en kracht. Dat is het doel van de therapie. Logotherapie is, uitgaande van ieders wil om zin in het bestaan te vinden, een op de persoonlijke zin georiënteerde cognitieve psychotherapie.

Wannneer

In de 1ste-lijns geestelijke gezondheidszorg is logotherapie uitermate geschikt om psychosociale- en levensproblemen niet tot psycho-medische problematiek te laten uitgroeien. Heel effectief is de therapie ook in onomkeerbare levensomstandigheden. Bijvoorbeeld bij chronisch ziek-zijn, blijvende handicap en voor situaties van ernstig verlies. Bij langerdurende therapie gebruikt logotherapie de recent ontwikkelde, wetenschappelijk gevalideerde interventietechnieken van ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Logotherapie werd wetenschappelijk uitgewerkt en klinisch getest door psychiater en neuroloog prof. dr. Viktor E. Frankl (1905-1997). ACT werd wetenschappelijk gevalideerd door prof. dr. Steven C. Hayes (1948-heden).

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging voor Logotherapie en Existentiële Analytische Psychotherapie (NVLEA)

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›