Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Valproïnezuur (Depakine®) - extra informatie

Mogelijke bijwerkingen (FTK)

 • Frequent
  Sufheid, moeheid, tremor (beven, trillen), ataxie (coördinatiestoornis van de spieren), misselijkheid, braken, diaree, goedaardige stijging leverenzymen (transaminasen)
 • Minder frequent
  Hoofdpijn nystagmus (snel rukkende beweging van de oogbol), duizeligheid, trombopathie (stoornis in de bloedstolling door een functiestoornis van de bloedplaatjes); cognitieve veranderingen; allergische reacties; haaruitval; toename eetlust en gewichtstoename; coagulopathie (afwijking in de bloedstolling); amenorroe (uitblijven menstruatie); extrapiramidale verschijnselen
 • Zeldzaam
  Agranulocytose (plotselinge verdwijning van bepaalde witte bloedcellen uit het bloed), acute hemorragische pancreatitis (acute ontsteking alvleesklier), irreversibel leverfalen

Overige bijwerkingen

 • Hyponatiëmie
  Lareb heeft zes meldingen van hyponatiëmie en/of SIADH ontvangen in samenhang met valproïnezuur. De meldingen bij de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) ondersteunen deze associatie. 
 • Tandvleesafwijkingen
  Lareb ontving zeven meldingen van tandvleesafwijkingen bij gebruik van valproïnezuur. Deze meldingen betroffen vijf volwassenen en twee kinderen. Ondanks dat tandvleesafwijkingen vele oorzaken kunnen hebben, zijn de meldingen suggestief voor een causaal verband. 
 • Veranderingen in de haartextuur
  Het gebruik van valproïnezuur kan leiden tot veranderingen in de haartextuur. Lareb ontving zeven meldingen waarbij de structuur van het haar veranderde tijdens gebruik van dit geneesmiddel. Zes van de zeven vrouwen kregen krullen terwijl ze voorheen stijl haar hadden. Het onderliggende mechanisme voor deze bijwerking is nog niet bekend. 
 • Pubertas praecox
  Pubertas praecox werd waargenomen bij een meisje dat valproïnezuur gebruikte. Onderzoek in de databank van Lareb en van de WHO leverde nog 12 andere meldingen op. In de literatuur wordt een verhoogde testosteronspiegel beschreven bij gebruik van valproïnezuur bij vrouwen, wat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor het vroegtijdig optreden van secundaire geslachtskenmerken. Het farmacologisch mechanisme achter deze bijwerking is nog niet opgehelderd. De relatie tussen valproïnezuur en pubertas praecox werd beschreven in Farmacotherapie bij Kinderen.
 • Hyperammoniëmie (te hoog ammoniakgehalte)
  Hyperammoniëmie voor bij 16 tot 100% van de patiënten behandeld met valproaat. Meestal asymptomatisch, maar lichte symptomen kunnen over het hoofd worden gezien of voor verslechtering van de psychiatrische toestand worden aangezien. In uitzonderlijke gevallen kan de hyperammoniëmie leiden tot encefalopathie (schade aan de hersenen) met mogelijk fatale afloop.


Literatuur valproïnezuur

 1. Psychiatrie vademecum
  nummer 3 - juli 2001
 2. Moleman P, e.a.
  Praktische psychofarmacologie
  Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum
 3. Richtlijnen farmacotherapie bipolaire stoornissen
  Uitgeverij Boom
 4. The safety and early efficacy of oral-loaded Divalproex versus standard titration Divalproex, lithium, olanzapine, and placebo in th treatment of acute mania associated with bipolar disorder
  Hirschfeld RMA, Baker JD, Wozniak P, Tracy K, Sommerville KW
  Journal of Clinical Psychiatry (2003) 64: 841-846
 5. Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
  Valproic acid in association with hyponatremia and SIADH
  Januari 2007
 6. Shan J, Hsieh M, Liu C, Wen C, Liu
  Clinical alertness to valproic acid-induced hyperammonemia-two case reports
  Journal of Psychopharmacology 2010;24(6):943-945

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›