Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Aripiprazole (Abilify®)

Extra informatie aripiprazol

Inleiding
Aripiprazol is de enige geregistreerde partiële dopamine-agonist. Het medicijn heeft antipsychotische en antimanische eigenschappen en mogelijk (als add-on) een gunstig effect bij depressies.


Dosering

 • Volwassenen
  De gebruikelijke dosering is éénmaal daags 15 mg. Echter uw arts kan een lagere of hogere dosis voorschrijven tot maximaal éénmaal daags 30 mg. Neem Abilify altijd in zoals uw arts heeft voorgeschreven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Als u de indruk heeft dat de werking van Abilify te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.
 • Kinderen en adolescenten 
  Er zijn geen onderzoeksgegevens beschikbaar bij patiënten jonger dan 18 jaar.
 • Patiënten met leverfunctiestoornissen 
  Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met milde tot matige leverfunctiestoornissen. Voor patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om aanbevelingen vast te stellen. Bij deze patiënten dient de dosering voorzichtig te worden gehanteerd. Echter bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen dient de maximale dagdosering van 30 mg met voorzichtigheid te worden toegepast.
 • Patiënten met nierfunctiestoornissen
  Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met nierfunctiestoornissen.
 • Ouderen 
  De effectiviteit van Abilify voor de behandeling van schizofrenie bij patiënten ouder dan 65 jaar is niet vastgesteld. Als gevolg van een grotere gevoeligheid van deze populatie dient, wanneer klinische factoren dit rechtvaardigen, een lagere aanvangsdosering te worden overwogen.

 

Uit de literatuur

De officiële, aanbevolen dosering van aripiprazol is 15 tot 30 mg per dag (SPC, Summary of Product Characteristics). Onderzoekers hebben de beschikbare gecontroleerde onderzoeken met verschillende doses (2 tot 30 mg per dag) geanalyseerd en komen tot de conclusie dat de minimaal effectieve dosis ligt tussen 5 en 10 mg per dag en dat de dosis met het hoogste responspercentage 10 mg per dag is. Hogere doses hebben geen voordeel. Aangezien aripiprazol een eliminatiehalfwaardetijd van rond de drie dagen heeft, duurt het een week of twee tot steady state bereikt is. Dosisverhoging binnen die tijd kan makkelijk tot overdosering leiden.
De bijwerkingen van Aripiprazol zijn wat anders dan van andere antipsychotica, zo lijken er bijvoorbeeld minder extrapiramidale bijwerkingen op te treden. Uit onderzoek lijkt dat akathisie echter mogelijker vaker bij Aripiprazol optreedt dan bij andere antipsychotica. De belangrijkste bijwerkingen zijn misselijkheid, agitatie, onrust en akathisie. Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum ontving bij dit middel twee meldingen van hypothyreoïdie.


Referenties

1. Mace S, Taylor D.
Aripiprazole: Dose-Response Relationship in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder.
CNS Drugs 2009;23:773-780
2. Kane JM, Barnes TR, Correll CU, Sachs G, Buckley P, Eudicone J, et al. 
Evaluation of akathisia in patients with schizophrenia, schizoaffective disorder, or bipolar I disorder: a post hoc analysis of pooled data from short- and long-term aripiprazole trials. 
J Psychopharmacol 2010;24(7):1019-29.

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›