Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Cliëntenbelang

Aanzet
stichting voor cliëntgestuurde projecten in Friesland die projecten ondersteunt voor en door mensen die ervaring hebben met de GGZ

Basisberaad GGZ Rotterdam
platform in de regio Rijnmond dat opkomt voor de belangen van (ex-) cliënten van de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg en anderen die daar op een of andere manier bij zijn betrokken

Cliënten Belangen Bureau (CBB)
van de stichting Cliëntenbelangen GGZ Zuid-Holland Zuidoost, van waaruit GGZ-cliënten zogenoemde "cliëntgestuurde projecten" kunnen ontwikkelen, opzetten en uitvoeren

Cliënten Belangen Bureau Kennemerland, Amstelland en De Meerlanden (CBB-KAM)
website van het Cliënten Belangen Bureau Kennemerland, Amstelland en De Meerlanden (CBB - KAM) en de Cliëntenraden van De Geestgronden, onderdeel van Buitenamstel

Cliëntenbond in de GGZ
organisatie van mensen die psychische of psychiatrische klachten hebben (gehad)

Focus Zwolle
oa. betrokken bij diverse andere initiatieven binnen de GGz

GGZ-wijzer Fryslân
informatiecentrum over GGZ in Friesland

Informatie- en Adviesbureau voor de Geestelijke Gezondheidszorg (IAB-GGZ)
informatiecentrum over de GGZ in Drenthe

Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid
informatiecentrum over de GGZ in de regio Midden Westelijk Utrecht

Informatiewinkel Geestelijke Gezondheidszorg
informatiecentrum over de GGZ voor Delft, Westland en Oostland

Landelijke Patiënten- en Bewonersraden in de Geestelijke Gezondheidszorg (LPR)
koepelorganisatie, die de belangen behartigt van cliëntenraden in instellingen voor de GGZ

Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg (PVP)
verleent patiënten in de GGZ advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten

Regionale Service Centrum 
informatiecentrum over de GGZ in Midden-Brabant

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak
cliëntgestuurde organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de GGZ en de verslavingszorg te verbeteren

Stichting Info-Méér 
onafhankelijk en cliëntgestuurd informatiecentrum in Breda

Stichting Landelijke Koepel Familieraden GGZ (SLKF)
behartigt de belangen van familie, partners en andere relaties van psychiatrische patiënten

Vo!ce
zet zich in om op landelijke niveau de belangen te behartigen van regionale cliëntenorganisaties (RCO’s) in de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Zorgvragers Overleg Noordelijk Zuidholland
komt op voor de belangen van cliënten uit de GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang in Noordelijk Zuid-Holland (Leiden en omgeving, Duin en Bollenstreek, Rijnstreek)

Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland (ZOG MH)
komt op voor de belangen van cliënten uit de GGZ, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden Holland

Zorgbelang Nederland
branche-organisatie van de Zorgbelangorganisaties (behartigen die de belangen van zorgvragers in de regio behartigen, informatie geven en zich inzetten voor de kwaliteit van de zorg)

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›